Fotogalerie

cz-none-of-the-disciples-was-by-the-cross-except-john cz-christianity-does-not-consist-in-smiles-decency-success cz-hell-knows-the-power-of-prayer

Kdo je spojený s Ježíšem, má pokoj v duši

S Ježíšem máme umírat a s Ním také vstávat z mrtvých. V listě Římanům jsou podstatné pravdy, které nám ukazují na naše naroubováni na Ježíše skrze víru – tato jednota je nám dána už ve křtu. „Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s Ním budeme i žít.“ (Ř 6,8). Zde je důraz na slově „věříme“. V našem životě máme aktualizovat jednotu s Ježíšem. Jakmile zůstáváme v sobě, přicházejí problémy. Člověk, který je spojený s Kristem, má stále pokoj v duši. Má pokoj, ať mu někdo nadává, ať přijde choroba, např. může být i mrzákem, paralyzovaný na invalidním vozíčku i 40 let, anebo dokonce odsouzen i k trestu smrti, ale bude šťastný, protože má Ježíše. Totiž ten, kdo je spojený s Ježíšem, má pokoj, který svět dát nemůže. To je zákon, který funguje: takový člověk v problémech, které přijdou, zakouší vnitřní pokoj. Bůh ho dává duši, která se Mu otevře. Každý si to může vyzkoušet.

Zprávy 28.5.2016 / Pravý sektor oznámil, že veteráni ATO založili organizaci pro rodinné hodnoty, která bude bojovat proti extrémistům-homosexuálům

Pravý sektor ohlásil založení nové organizace „Svaz ochrany rodinných hodnot“. Jejím hlavním úkolem je bojovat proti vnucování „idejí homosexualismu“ Ukrajině.

V prohlášení organizace, opublikovaném na stránkách Pravého sektoru, je uvedeno, že zakladateli jsou občanští i političtí aktivisté, dobrovolníci a veteráni ATO. Podle ideologů svazu je utvrzení rodinných hodnot i tradice základní motivací Ukrajinců k boji za budoucnost svého státu. Proto má svaz za cíl bojovat proti „extrémistickým ideám, a to zvláště homosexualismu“.

Odpuštění

Podmínka, aby Bůh odpustil mně, byl ke mě milosrdný, je spojena s tím, abych i já odpustil svým bližním, tedy s mým milosrdenstvím. Toto je jeden z principů, kterému se musíme učit. V modlitbě Otčenáš se denně modlíme: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ Bůh po mně chce, abych ve svém životě vtělil zkušenost s odpuštěním. Prakticky to je velmi jednoduché. Pokud se postavím do Božího světla a uvědomím si svůj dluh vůči Bohu, tak potom klidně odpustím bližnímu. Ale kdybych se na to díval city, nebudu mít sílu odpustit. Musím vzít Boží slovo, které je postaveno na realitě – tedy musím udělat gesto – skutek víry: „Pane, já odpouštím toto, toto.“

Ve smutku si uvědomit: Ježíš mě má rád!

Člověk je často pohroužený do marností, starostí, smutku, chmur. A co prožívá, když přijde chmura? Sugestivně přichází myšlenka: „Nikdo mě nemá rád!…“ Ježíš tě má rád! On za tebe zemřel. Nic víc pro tebe udělat nemohl! Ty to musíš alespoň přijmout. Jakmile přijde chmura, uvědom si: On za tebe zaplatil, za všechny tvé hříchy. Zachránil tě od věčného utrpení v pekle a dal ti věčné štěstí. A ty jsi stále jako krtek zalezlý v hlíně, v temnotě, a nechceš tu pravdu slyšet. Podívej se na Ježíše, který je ukřižovaný za tebe. To je projev Jeho lásky k tobě, On chce být s tebou věčně!

Teraz prišiel čas vydať svedectvo!

Kvôli viere sme zažili viacero nepríjemností, ale ako hovorí apoštol Pavol: „…tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré” (Rim 8, 28). Prinajmenšom sme vďaka tomu zosilneli a viac sa zakorenili vo vzťahu k Pánovi Ježišovi.

Moja 12-ročná dcéra zažívala tlak zo strany dvoch učiteliek. Keď však potom vyhrala krajskú olympiádu z literatúry, obidve učiteľky boli nadmieru prekvapené a útlak z ich strany ustal.

Slovo života – Mt 6,34 (22. 5. – 5. 6. 2016)

„Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti.

Každý den má dost na svém trápení.“

Rozjímání nad Mt 6,34

„Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti.

Každý den má dost na svém trápení.“

Starosti si děláme automaticky. Co dělat se starostmi? Musíme se je naučit každý den odevzdávat v modlitbě Bohu. To je jediné správné řešení. Často jsou starosti tak velké a složité, že nevidíme východisko. Každou modlitbu potřebuji začít pokáním: „Pane, odpusť mi, že Ti tak málo důvěřuji, že nehledám na prvním místě Tvé království, že se každý den dostávám do vleku svých svévolností a pak mě často zavalují starosti, které neumím řešit. Dostávám se do napětí, ve kterém se projevuje má netrpělivostí vůči blízkým, až hněv, a pak je slovem či gestem zraňuji a narušuji vzájemné vztahy. Odpusť mi to prosím Tě. Ty vidíš, že v této konkrétní starosti nevidím řešení, jsem v tom bezmocný, ale dávám tento problém Tobě. Ty jsi Pane řešením tohoto mého neřešitelného problému. Teď už v něm nejsem bezmocný sám, teď jsem v něm bezmocný spolu s Tebou. Děkuji Ti za pokoj, který mi dáváš do duše. Vím, že se Pane ve svůj čas i v této věci oslavíš. Už nemám strach, děkuji Ti, že i tato pro mě neřešitelná věc, je ve Tvých rukou.“

Co ty děláš pro spásu své nesmrtelné duše?

Za sto roků tady nikdo z nás nebude. Všichni budeme na hřbitově a bude z nás všech jen trochu kostí a prachu. Jenže naše duše je nesmrtelná, a ta bude buď v pekle, nebo v nebi. Očistec je jen přechodný stav. Abychom se dostali do pekla, na tom pracuje: 1) naše pýcha s nezřízenou smyslností, 2) svět se svým systémem lži a 3) duch lži – lhář a vrah. Tito tři mají jediný úkol: dostat nás do pekla. Tedy je třeba se tvrdě a nekompromisně postavit do světla i tyto tři nepřátele s jejich vražedným plánem a vypovědět jim válku. Nemůžeme sloužit dvěma pánům. Buď budeme jednoho milovat a druhého nenávidět nebo opačně. Nemůžeme sloužit Bohu a démonu (ať mamonu či jiným modlám). Musíme povědět jasné „ano“ Bohu a jasné „ne“ nepříteli. Jde o věčnost, a to nejen o naši; na nás závisí i věčnost lidí kolem nás.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.“

Mt 6,34 (22. 5. – 5. 6. 2016)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]