Fotogalerie

cz-spend-this-day-in-faith cz-pro-zasluhy-jezise-krista cz-if-the-nation-repents

Výzva americkému národu před volbami

Vážení američtí křesťané a lidé dobré vůle,

volby prezidenta v předcházejících letech se s tímto historickým okamžikem nedají srovnat! Ať byl postaven jeden či druhý kandidát, oba představovali program zákulisní elity, která usilovala o pozvolnou likvidaci morálních a duchovních hodnot a pravověrného křesťanství. USA přijaly program „redukce“ – autogenocidy skrze satanizaci nejen křesťanských národů, ale i celého světa. Obama vyhlásil jako prioritu zahraniční politiky homosexualismus. Tím se Amerika stala duchovním Babylonem, nevěstkou sedící na dravé šelmě (Zj 17,1-6). Za homosexuální zvrácenosti padl oheň z nebe jako trest na Sodomu a Gomoru. Bůh tato dvě města dává na výstrahu celému lidstvu (srov. Juda 7, 2Pt 2,6).

John Kennedy byl posledním prezidentem, kterému šlo skutečně o morální dobro Ameriky. Zákulisní elitou byl úskočně zavražděn. Ta následně vzala vládu plně do svých rukou. Demokracií a svobodou se pouze maskuje.

Odměna – věčný život

Jaká je to zvláštní slepota: člověk na všechno myslí, ale to nejdůležitější, co je v hlubině naší bytosti – touhu po pravém štěstí – uspokojuje na falešných cestách. Buďme v tomto egoisti, ale maximální egoisti: chtějme největší dobro získat pro sebe. Tím největším dobrem je věčný život – štěstí v nebi, které nám nikdo nevezme. Ale lidé o to vůbec nemají zájem. Jak je to možné? Ďábel má své mučedníky. Milióny a milióny lidí obětují své životy kvůli lži. Bůh nám nabízí pravý pokoj a pravé štěstí už zde na zemi i po smrti, a my jsme jako slepci. To dokazuje realitu dědičného hříchu v nás – vrozenou duchovní slepotu.

Jediný, kdo nás osvobodí z otroctví hříchu a temnoty, je Ježíš Kristus

Člověk žasne, jak nás duch lži klame. Ale co se divit? Ve světě působí rafinovaně duch světa a v nás je starý člověk, neboli infekce hříchu, která po jeho lži touží. Ďábel, který vládne nad obojím (nad zlem ve světě i nad zlem v nás), nás drží jako média v otroctví hříchu a temnoty. Jediný, kdo nás může zachránit, je Ježíš Kristus. Žádné psychologie a filosofie nás z tohoto systému lži a smrti nevysvobodí. Budeme-li poslouchat moderní psychologie a teologie, až budeme umírat, půjdeme rovnýma nohama do pekla. Jsme povinni činit pokání a věřit evangeliu. Jsme povinni přijmout Boží slovo spásy a samotného Spasitele, a ne nějaké náhražky, které nám lhář a vrah se svou armádou nabízí a které i starý člověk – jed v nás – rád přijímá. Proto se musíme postavit proti centru zla v nás, proti zrádci Krista, který je v nás, proti starému člověku, který je přítelem ďábla a tvoří s ním jednotu a mírový pakt. Musíme se radikálně stavět proti ďáblu a duchu zrady, který je v nás.

Nebudem popierať Božie slovo!

Mali sme geografiu. Neučíme sa podľa učebnice, poznámky do zošita nám diktuje učiteľ. Povedal, že si preberieme historické obdobia (napr. Rímska ríša, obdobie renesancie, moreplavecké výpravy,… asi 10 historických období). Ale začal nejakými prakontinentami, ktorým trvalo milióny rokov, kým sa dostali do súčasnej podoby. Ja takému výkladu neverím, žiadne miliardy rokov vývoja, veď Boh stvoril svet za 6 dní. Tak som sa rozhodla, že si to nenapíšem. Je mi to jedno, aj keď to pri skúšaní nebudem vedieť – ale nebudem popierať Božie slovo.

Svätý Anton, pomôž!

Mame sa raz stratil dôležitý papier, s ktorým potrebovala ísť v ten deň na úrad. Začala ho hľadať, ale na mieste, kde by mal byť, ho nenašla. Hľadala ho medzi rôznymi dokumentmi a prekladala papiere z jednej kopy na druhú. Ja som upratovala po raňajkách, ale keď som videla, ako sa trápi, krátko som sa pomodlila, aby jej svätý Anton pomohol. Na stole som už upratala a stále nič. Vtedy mi napadlo, že by to mohlo byť medzi našimi papiermi s pesničkami. Odhrnula som niekoľko listov a uvidela som tam trochu zašpinený papier. Už som ho chcela odložiť, ale vtom mi prišlo na um: „Čo ak je to práve ten papier?“ Pozrela som sa lepšie a skutočne!

Ikona Ukřižovaného

Vidím Kristův kříž. V pozadí je světle blankytná modř, ohraničená kolem kříže elipsou. Malý zbytek prostoru za elipsou přechází do temného obdélníkového rámu. Světelné paprsky pod Kristovými rozpjatými pažemi pronikají blankytnou modř a vyúsťují jako cesta do ostrého světla, které je kolem hlavy. Nad Kristovou hlavou je světlo koncentrováno nejvíce. Zdůrazňuje přítomnost Nebeského Otce, který dal za mě svého Syna. Do Jeho rukou Ježíš ve chvíli smrti odevzdává svého ducha. Světelná elipsa s křížem prolamuje temnotu a otvírá prostor nového světa, nového života. Elipsa kolem je vytvořena přechodem z blankytné do světlehnědé barvy. Pak přechází do tmavohnědé a černé a pokračuje do čtyř koutů obrazu. Dole je na levé straně v tmavé barvě vidět lidská lebka a dvě rozhozené kosti symbolizující smrt. Na druhé straně je v tmavém koutě rakev s nápisem, který má připomenout, že mé tělo uloží do rakve a bude následovat soud a pak věčnost bez konce! Před rakví hoří svíce.

Církevní kariéra?

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Ďalší poklad v nebi

„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.” (Mt 6, 19-21)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

Sk 1,5.8 (9. 10. – 23. 10. 2016)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]