Fotogalerie

cz-none-of-the-disciples-was-by-the-cross-except-john cz-christianity-does-not-consist-in-smiles-decency-success cz-hell-knows-the-power-of-prayer

Mým křížem jsou i konkrétní okolnosti a situace

Nést svůj kříž znamená nejprve identifikovat, co ten kříž konkrétně je. Něco jiného je můj kříž, pokud se týká mé povahy a mé přirozenosti a něco jiného je bratrův kříž. Avšak naším křížem není jen naše povaha, ale i konkrétní okolnosti a situace, v nichž jsme bezmocní. Ať děláme, co děláme, nic nefunguje. Dá se říci: ještě více se zahrabáváme. Pak musí přijít nějaký úder, který si sami zaviníme, anebo nás musí někdo druhý „klepnout“, abychom se nechali z bažiny vytáhnout. Proto je třeba, aby duchovní pastýři měli osobní zkušenost s duchovním bojem, aby pak mohli moudře radit lidem a dávat jim zdravé principy a rovněž je povzbuzovat. Síla povzbuzení spočívá v tom, že sami tou zkušeností prošli. Samozřejmě, určitou váhu může mít i zkušenost vyčtená z knížky, ale něco jiného použít příklad, když člověk má s kořenem daného problému osobní zkušenost.

Zprávy 27.08.2016

► Mnohoženství v Itálii? Muslimové se snaží vydobýt nová práva po vzoru homosexuálů
► Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím
► Norové utekli s dětmi z vlasti a žádají o azyl v chudším státě. Důvodem je Barnevern

Po zaslíbení přichází zkouška a až potom požehnání

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Slovo života – Mt 7,15-16 (28. 8. – 11. 9. 2016)

„Pilně se pak varujte falešných proroků, kteří k vám přicházejí v rouše ovčím,

ale uvnitř jsou vlci hltaví. Po jejich ovoci je poznáte.

Což sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“

Rozjímání nad Mt 7,15-16

„Pilně se pak varujte falešných proroků, kteří k vám přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. Po jejich ovoci je poznáte. Což sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“

Tímto slovem nás Pán Ježíš učí a varuje, že abychom se udrželi na úzké cestě vedoucí do věčného života, máme se nejprve pilně varovat falešného učení, herezí a těch, kdo ho hlásají (heretiků a apostatů). Toto je tedy nejpodstatnější – zachovat pravověrnost a pravdivý vnitřní vztah ke Kristu. Proto apoštol Pavel říká, že kdyby přišel nějaký apoštol, nebo i sám anděl z nebe, a hlásal jiné (tedy falešné) evangelium, ať je proklet (srov. Gal 1,8-9).

Známe Boží slovo a známe tradici církve. Máme Bohem dané svědomí. Toto vše nám dává moc i umění rozeznat učení Kristovo od falešného učení současné apostatické hierarchie a teologů. Pán Ježíš totiž navěky ustanovil, že každý, kdo je z Pravdy a z Boha, slyší Jeho hlas a za cizím nepůjde. A kdo není z Boha, Jeho hlas neslyší (srov. J 7,17, J 8,47, J 18,37).

Co se stane, když člověk zemře?

Když člověk zemře, tělo zůstane ležet tam, kde je. Pak ho dají do márnice. Ale v tu chvíli, kdy člověk zemře, nastává soukromý soud. A ten čeká každého z nás. Setkáme se tváří v tvář s Kristem. V jednom okamžiku bude promítnut celý náš život, všechny naše skutky, slova, myšlenky, dobré i zlé, jak říká Boží slovo: „Nic není skryto, co nebude odkryto.“ A hned tehdy bude rozhodnuto, co s námi bude. Buď budeme navěky zavrženi v pekle, nebo půjdeme do očistce, anebo půjdeme do nebe. Čili jsou jen tři možnosti.

V základních věcech zůstat Bohu věrným

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Pilně se pak varujte falešných proroků, kteří k vám přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. Po jejich ovoci je poznáte. Což sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“.

Mt 7,15-16 (28. 8. – 11. 9. 2016)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]