Emeritní papež – 90 let – příklad pokání

19.3.2017

Kard. Josef Ratzinger

Emeritní papež

Vaše Emimence,

v neděli 16. dubna, kdy církev slaví Kristovo vzkříšení, si připomeneme i Vaše 90. narozeniny. Přejeme Vám nejen zdraví, ale především milost k duchovnímu vzkříšení pro Vás a skrze Vás i pro celou církev! Duchovní vzkříšení závisí na jedné podmínce, která se nazývá pokání. Staňte se paralyzované církvi příkladem pokání!

Co od Vás Bůh i trpící církev konkrétně v tomto čase vyžaduje?

Postavte se odvážně proti mýtu II. Vaticana a nazvěte herezi obsaženou v deklaraci Nostra aetate (NA) pravým jménem. Výrok o úctě k pohanským kultům – tzv. náboženstvím, je spojen s úctou k jejich démonům. A to je nejen hereze, ale i cesta k masové apostazi, která likviduje pravdivou misii a otevírá dveře antimisii pohanských kultů katolíkům oklamaným II. Vatikánem!

Na pohřeb kard. Vlka nepůjdeme

21. 3. 2017

Svou účastí bychom jako gestem potvrdili hereze zemřelého, především, že veřejně vyhlásil lež a herezi, že náš Trojjediný Bůh je totožný s krvežíznivým bůžkem z Mekky, Alláhem!

Heretik, který popírá fundamenty křesťanství, zůstane-li v nekajícnosti, jeho duše je zavržena. Člověk se ale může ještě i v posledním okamžiku obrátit a litovat. V to doufáme – pro modlitby upřímných duší a také naše. Proto se za světlo věčné slávy pro zemřelého modlíme. 

Bartoloměj I. trestá ochránce pravoslaví

20. 3. 2017

Jeden z nejznámějších teologů Řecka, čestný profesor bohoslovecké fakulty Soluňské univerzity, protojerej Teodor Zisis odmítl přijmout rozhodnutí Krétského sněmu a přerušil eucharistické společenství s řeckou pravoslavnou církví.

Citace: Otec Teodor 5. 3. 2017, první neděli postní, tzv. neděli pravoslaví, od ambonu v chrámu, v němž mnoho let sloužil, oznámil, že už nebude v liturgii zmiňovat metropolitu soluňského Antima.

Komentář: Toto je hrdinský čin. Kéž je precedentem pro všechny pravoslavné mnichy, biskupy a kněze Řecka. Tímto gestem otec Teodor, sebe i ty, kteří jsou s ním sjednoceni, oddělil od prokletí spočívajícího na Bartolomějovi a Antimovi, od nichž už odstoupila Boží milost.

Citace masmédií: „Otec Teodor dostal na příkaz konstantinopolského patriarchy Bartoloměje zákaz sloužit liturgii, protože dokumenty krétského sněmu podrobil kritice.“

Komentář: Podstatná otázka zní: Obsahují dokumenty krétského sněmu hereze? Ano, obsahují zjevné i skryté hereze! Dokumenty krétského sněmu nejsou v souladu s literou ani s Duchem Písma ani s pravověrnými koncily, svatou Tradicí a kánony církve! Každý pravověrný teolog je před Bohem i před církví povinen heretický koncil kritizovat a odsoudit!

4. část: Duchovní mobilizace za Trumpa

27.2.2017

Drazí křesťané USA,

v duchovní mobilizaci má důležité místo pokání, modlitba lítosti. Konkrétně ji můžete prožít i tímto způsobem:

Několik sekund si uvědomuji nejhlubší pravdy, které se týkají mě, mé smrti i mého věčného života. Uvědomím si moment mé fyzické smrti. V duchu vidím svou rakev i hrob. Zároveň si uvědomuji, že nyní stojím před Božím soudem. Bible říká: „Nic není skryto, co nebude odkryto.“ Slyším své jméno, datum mého narození. Bible říká: „Všichni zhřešili.“ (Ř 3,23) „Odplata za hřích je smrt.“ V duchu vidím veliký stadion, na něm velikou obrazovku. Na levé straně jsou démoni, na pravé andělé, za mnou je celé lidstvo. Jsem souzen. Rozsudek zní: „Odplata za hřích je smrt.“ Otevírá se Kniha života a já s napětím čekám, jestli je v ní napsáno mé jméno. Podmínka spásy je jedna: jestli jsem v čase dal své hříchy s vírou Ježíšovi! Pokud ano, pak i o mně platí: „Život věčný v Ježíši Kristu našem Pánu.“ Uvědomuji si, že jsem ještě v čase, že mám šanci, podobně jako kající lotr, vzbudit dokonalou lítost, tedy dát svou minulost cele do Božího světla pod moc Kristovy krve.

Požadavek zákazu rockové hudby

26.2.2017

Bývalí rockoví muzikanti ze Saratova sbírají podpisy pod internetovou peticí adresovanou prezidentu Ruska Vladimíru Putinovi s požadavkem zakázat v Rusku rockovou hudbu. Dřívější členové rockových skupin požadují kromě zákazu rockové hudby i zákaz pornografie a tzv. „skupin smrti“ v sociálních sítích. Uvádějí, že rocková hudba vede k užívání narkotik, zvráceným sexuálním vztahům, narušení lidských vztahů a prosazování anarchie. Kromě prezidenta je petice adresovaná i ministru kultury a gubernátorovi Saratovské oblasti.

Statistiky a nezaujatí odborníci dekadentní vliv této hudby potvrzují. Ovoce vidíme především na mladé generaci. Petice staví Rusko před rozhodnutí, zda chce mít budoucí generaci narkomanů, alkoholiků, bezdomovců, sexuálních deviantů žijících průměrně 35 let, anebo generaci zodpovědných, morálních osobností, čerpajících sílu ze vztahu k Bohu a sloužících národu.

Vědmy a okultisté proti Trumpovi – Odpověď!

25.2.2017

Zpravodajský web WND oznámil, že vědmy, okultisté i představitelé jiných magických skupin se rozhodli spojit v boji proti prezidentovi USA D. Trumpovi. V rituálech chtějí pokračovat tak dlouho, dokud – jak se vyjádřili – prezidenta neodstraní z úřadu. V podstatě jde o výzvu k organizovanému zločinu! Tato psychologická kampaň a démonické duchovno je spojeno s černou magií, tedy se satanismem. Satanismus a černá magie používají zločinné prostředky, k nimž patří i travičství a manipulace svými klienty jako nástroji těžkých zločinů. Tím, že se tito služebníci temnoty postavili proti prezidentovi, dali najevo, komu slouží oni a komu slouží prezident. Prezident prosazuje celospolečenské i morální dobro pro celý národ. Vědmy a mágové naopak celému národu škodí! Za své zločiny by měli být adekvátně trestáni státními zákony. Pokud jsou masmédia jejich hlásnými troubami, mají spoluúčast na zločinu a měla by být rovněž adekvátně trestána vysokými pokutami či zákazem činnosti. Jestli tyto spravedlivé zákony v USA doposud nejsou, je třeba, aby byly proti těmto zákulisním zločincům ustanoveny.

Odpověď Františkovi na jeho výtku Trumpovi

11.2.2017

A) Pseudopapež František se už před rokem, kdy začala prezidentská kampaň v Americe, radikálně postavil proti Trumpovi. Tím zmanipuloval mnohé katolíky, aby současného prezidenta nevolili. Znovu proti němu zasáhl i těsně před volbami a rovněž okamžitě po inauguraci reagoval hanlivým a lživým přirovnáním Trumpa k Hitlerovi. Tím staví zdi nenávisti proti prezidentu, který s nasazením života prosazuje křesťanské morální hodnoty proti globalistům NWO. Prohlašuje, že Trump není křesťanem s cílem ovlivnit křesťany proti němu. František 9. 2. 2017 pokrytecky prohlásil: „Pokud jde o sociální, jakož i civilní kontext, vyzývám k tomu, aby se nebudovaly zdi, ale stavěly mosty.“ Proč tedy František v sociálním a civilním kontextu buduje zdi nenávisti proti prezidentu USA a boří mosty oprávněných sympatií? Tímto prosazuje program globalistů NWO, spolu s kterými likviduje křesťanství a připravuje holocaust lidstva, a to dle plánů zednářů Římského klubu. Navíc k stavění zdí a boření mostů ve vztahu k Trumpovi svádí všechny katolíky v USA kard. DiNardo, který je v této podlosti v jednotě s Františkem.

Proč František nevyhlašoval, že Obama není křesťanem? Za své vlády legalizoval hřích sodomie a prosadil ho za prioritu zahraniční politiky USA, čímž popřel morální principy Božího přikázání (Jud 7, 2Pt 2,6).

Prezident Trump hned první hodiny svého úřadu zrušil privilegia LGBT, zákon o čipizaci a vyhlásil boj proti islámskému terorismu.

Duchovní mobilizace za Trumpa – 2. část

1.2.2017

Drazí křesťané USA,

tyto dny a hodiny probíhá duchovní boj. Na jedné straně je náš Spasitel Ježíš Kristus se svými služebníky a na druhé straně satan se svými médii a církevními Jidáši (kard. DiNardo, arcib. Gomez…). Jde o bytí a nebytí nejen naší planety, ale o věčné zavržení či věčnou spásu!

V tomto historickém čase jsme vás vyzvali k duchovní mobilizaci, kde základním bodem je společná modlitba od 20-21:00. Z vaší strany je to oběť, že tento čas nedáte televizi a internetu, ale Bohu a své duši.

Ptáte se: Co se máme modlit? A jak se máme modlit? Můžete se modlit tak, jak jste zvyklí, ale můžete zkusit intenzivní modlitbu víry. Jak? Je více způsobů.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kdo jsou naživu, nežili už sami sobě, ale Tomu, kdo za ně zemřel i z mrtvých vstal.“

2Kor 5,14-15 (26. 3. – 9. 4. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]