„Žízním“ a „Eli, Eli lema sabachtani“ (svědectví a motivace k modlitbě)

V soukromé modlitbě jsem prožíval Ježíšova slova „Žízním“ a „Eli, Eli lema sabachtani“. Nejprve jsem si uvědomoval, jak Ježíš na kříži žízní, touží po naplnění Boží vůle – po přemožení kořene otroctví temnoty, kterým je hřích. Ježíš to chce. On po tom žízní. To je vůle Nebeského Otce. Ježíš žízní po jejím naplnění. Ale zároveň vnímám, že Ježíš teď ve mně žízní i po naplnění konkrétní vůle Otcovy v určitých záležitostech, které mě tíží a za které se modlím. Také však vnímám, že i za tuto věc na Golgotě trpěl. Žíznil tam po všeobecném naplnění Otcovy vůle, ale zároveň i po naplnění Boží vůle v této konkrétní věci, ve které jsem bezmocný, spoluukřižovaný s Ježíšem. Velmi mě oslovovalo, když jsem prožíval v určitém rytmu několik konkrétních úmyslů, a čas v modlitbě tak velmi rychle utíkal. Vždy jsem se intenzivně sjednotil s Ježíšem v tom konkrétním úmyslu, potom nastal kratinký oddech a pak, hned po malém sebezáporu, jsem znovu v modlitbě dával Bohu další konkrétní úmysl či problém, který Duch svatý ukázal. V tomto rytmu je potřeba malého sebezáporu. Řeknu si například: „Zapři se. Zapírám se.“ A hned to realizuji v modlitbě tak, že překonám určitý bod lenosti tím, že znovu zvednu ruce a pokračuji v duchu v modlitbě tak dlouho, jak v Duchu Božím vnímám potřebu se za konkrétní úmysl modlit.

„Chcel by si byť zachránený?”

Svoju prvú skúsenosť s drogami som získal ako 13-ročný. Najskôr to bola cigareta, neskôr injekcie. Síce som sa pri tom cítil úplne zle, ale nemal som silu z tohto otroctva uniknúť.

V 19 rokoch som sa pokúsil zobrať si život. Hodil som sa pod auto, ale vodič sa mi ešte dokázal vyhnúť.

Začal som plakať a vzlykať: „Ó Bože! Ó Bože!” A bolo to, ako keby ma Boh počul a odpovedal mi. Keď som totiž potom bezcieľne blúdil ulicami, zrazu som sa ocitol pred dverami nejakého kostola. Dvere boli zatvorené.

Pán sa o svojich stará

Raz som sa s deťmi vybrala do obchodu, lebo som potrebovala k obedu nejakú dôležitú ingredienciu. No keď sme sa konečne vychystali, začalo pršať. Stáli sme na chodbe v „plnej poľnej”, a tak som si povedala, že pôjdeme aj napriek dažďu a zoberieme si dáždniky. Ale potom som zistila, že ostali v aute. Čo robiť? Začala som chváliť Pána a poprosila som Ho, či by ten dážď ešte nemohol pozdržať, kým sa vrátime z obchodu. A asi o dve minúty prestalo pršať.

„… a ruka mu ozdravela.“ (Lk 5,10)

Jedno piatkové doobedie som sa so svojimi dvoma deťmi vybrala na návštevu ku krstným rodičom. V kuchyni kúrili v malej peci, preto sme na deti dávali väčší pozor, aby sa nepopálili. Tesne pred odchodom z návštevy však môj ročný syn položil rúčky na rozžeravenú pec. Podali sme mu prvú pomoc, ale hneď nám bolo jasné, že jedna rúčka je poriadne pripálená. Okrem toho mal popálených všetkých desať prstov a bolestne kvílil.

Nebudem popierať Božie slovo!

Mali sme geografiu. Neučíme sa podľa učebnice, poznámky do zošita nám diktuje učiteľ. Povedal, že si preberieme historické obdobia (napr. Rímska ríša, obdobie renesancie, moreplavecké výpravy,… asi 10 historických období). Ale začal nejakými prakontinentami, ktorým trvalo milióny rokov, kým sa dostali do súčasnej podoby. Ja takému výkladu neverím, žiadne miliardy rokov vývoja, veď Boh stvoril svet za 6 dní. Tak som sa rozhodla, že si to nenapíšem. Je mi to jedno, aj keď to pri skúšaní nebudem vedieť – ale nebudem popierať Božie slovo.

Svätý Anton, pomôž!

Mame sa raz stratil dôležitý papier, s ktorým potrebovala ísť v ten deň na úrad. Začala ho hľadať, ale na mieste, kde by mal byť, ho nenašla. Hľadala ho medzi rôznymi dokumentmi a prekladala papiere z jednej kopy na druhú. Ja som upratovala po raňajkách, ale keď som videla, ako sa trápi, krátko som sa pomodlila, aby jej svätý Anton pomohol. Na stole som už upratala a stále nič. Vtedy mi napadlo, že by to mohlo byť medzi našimi papiermi s pesničkami. Odhrnula som niekoľko listov a uvidela som tam trochu zašpinený papier. Už som ho chcela odložiť, ale vtom mi prišlo na um: „Čo ak je to práve ten papier?“ Pozrela som sa lepšie a skutočne!

Ďalší poklad v nebi

„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.” (Mt 6, 19-21)

Stihla som to!

Veľmi často sa mi stávalo, že som meškala na autobus. Predtým by mi ani nenapadlo prosiť v takých malých problémoch o pomoc Pána Ježiša alebo Pannu Máriu, ale teraz už viem, že Bohu máme dávať všetky naše problémy a situácie. Začala som sa teda vždy po ceste na zastávku modliť „Zdravas Mária“. Autobus som vždy stihla – meškal ako ja.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]