Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 12. část

Dvanáctá část interview doplněná komentářem sekretářů Byzantského katolického patriarchátu:

Halík: „Já když jsem se vrátil z Ameriky po půl roce do Čech minulý rok, tak jsem tu společnost nepoznával, kolik je tam toho strachu, té nenávisti, rozdělení rodin, člověk si to neuvědomuje, a když je na chvilinku pryč a vrátí se, tak to vidí, jak se ta společnost kazí a tady teďka vidím takové ty postavy, jako je Zeman a Orbán a Trump, ty plechové řeči, to mě strašně skličuje, takže na mě z toho padá skutečně úzkost a já musím bojovat o tu naději, to není tak, že, Pane Bože, tak – světýlko. To musí člověk projít tou nocí. Takže tohleto já znám.“

Odpověď: Zde se Halík sám prozradil, co konkrétně ta jeho bolest je. Bolí ho, že tu v Česku ještě existuje prezident Zeman, který brání národ před islamizací, a to samé dělá premiér Orbán v Maďarsku i prezident Trump v Americe. To prý ho strašně skličuje, a padá na něj z toho skutečně úzkost.

Halík tvrdí, že musí bojovat o naději, ale nejen o nějaké světýlko, ale že prochází tou nocí… Co to ve skutečnosti je? Halík ztrácí naději, když vidí, že se v českém národě rodí bojovníci za pravdu a spravedlnost, kteří se staví za prezidenta a mají odvahu manifestovat proti islamizaci, kterou Halík i s Františkem tak vehementně prosazují.

Pod lampou: kritika Halíka (12 částí) 11. část

Jedenáctá část interview doplněná komentářem sekretářů Byzantského katolického patriarchátu:

Halík: „Já si myslím, že právě proto, když má člověk silnou víru, tak nepotřebuje si ji upevňovat tím, že bude snižovat a pomlouvat náboženství těch druhých. To dělají právě ti, kteří jsou si vnitřně nejistí a nechtějí si to přizpůsobit. Lidé nejvíce militantní v náboženství, ale i v ateizmu, jsou často lidé, kteří trpí velkými vnitřními pochybnostmi a kteří nedovedou tyhlety pochybnosti unést a zpracovat, a tak si je promítají na ty druhé a tam se dovedou… s tím, myslím, vyrovnat. Takže je třeba silné víry, ale zároveň je třeba mít hlubokou vnitřní pokoru.“

Odpověď: Halík má ducha antikrista, a proto i nejryzejší křesťanské ctnosti, jako je víra a pokora, používá k likvidaci křesťanství. Vyžaduje, abychom byli takzvaně tak pokorní a měli prý tak silnou víru, že nebudeme snižovat druhá náboženství! To ve skutečnosti znamená, že máme být tak pyšní a tak bez víry, že budeme degradovat našeho Spasitele a Jeho spasitelnou smrt na kříži na rovinu pohanských rituálů přinášených démonům! Tím samým křesťanství přestává být křesťanstvím!

Zprávy 28.5.2016 / Pravý sektor oznámil, že veteráni ATO založili organizaci pro rodinné hodnoty, která bude bojovat proti extrémistům-homosexuálům

Pravý sektor ohlásil založení nové organizace „Svaz ochrany rodinných hodnot“. Jejím hlavním úkolem je bojovat proti vnucování „idejí homosexualismu“ Ukrajině.

V prohlášení organizace, opublikovaném na stránkách Pravého sektoru, je uvedeno, že zakladateli jsou občanští i političtí aktivisté, dobrovolníci a veteráni ATO. Podle ideologů svazu je utvrzení rodinných hodnot i tradice základní motivací Ukrajinců k boji za budoucnost svého státu. Proto má svaz za cíl bojovat proti „extrémistickým ideám, a to zvláště homosexualismu“.

Pětileté jubileum Byzantského vselenského (katolického) patriarchátu

Dne 5. dubna 2011 se ve městě Žovkva na Ukrajině uskutečnil Synod biskupů UP HKC a vyhlásil Byzantský vselenský patriarchát. Stal se samostatnou duchovní strukturou, která se věnuje prorocké službě v otázce hájení víry a mravů, jak pro západní tak pro východní církev. Patriarchou byl zvolen arcibiskup Eliáš OSBMr, sekretáři se stali biskupové Metoděj OSBMr a Timotej OSBMr.

Před založením patriarchátu Synod biskupů UP HKC napsal téměř 20 výzev papeži Benediktu XVI., aby v žádném případě nevyhlašoval beatifikaci Jana Pavla II. Tímto gestem by de facto schválil jeho apostatický směr pro celou církev a otevřel dveře synkretismu s pohanstvím. Především jeho apostatické gesto v Assisi se stalo programem šíření duchovní infekce neopohanství uvnitř církve. Kromě toho má Jan Pavel II. na svědomí, že mlčením schvaloval hereze neomodernismu, které podkopaly základy nejenom katolické církve, ale i celého křesťanství.

SYSTÉM MANIPULACE V ZÁKONODÁRSTVÍ EU

Právní sekce Byzantského patriarchátu vypracovala pro prosté lidi ale i právníky a politiky objasnění, na jakém principu pracují současné změny zákonodárství, které prosazuje EU, RE, USA.

I. Všeobecné vysvětlení

Jedním z hlavních rysů právního státu je stabilní legislativa, která zůstává stejnou bez ohledu na to, která politická strana je v dané době v zemi dominantní. Dnes však systém Nového světového řádu potřebuje změnit kurs státu, jeho ideologii i myšlení lidí. Takže v první řadě potřebuje změnit zákonodárství.

Proč měnit zákony, které jsou prověřené v praxi a dobře fungují? Pokud se mění zákon, měly by se podat argumenty, v čem je starý zákon špatný, a nový dobrý. Nový zákon by se měl kriticky prověřit, zda není nebezpečný a zda je jasně formulován. Nicméně zločinný systém je vybudovaný na podvodu, který spočívá v tom, že ze zákona se udělá nesrozumitelný text, v němž se člověk nemůže zorientovat. Pod pozitivními pojmy a bez jakéhokoli vysvětlení je zaveden. Takovýmto způsobem, prostřednictvím nejasných a dvojznačných formulací, se prosazují zločinné zákony. Tato manipulace a podvod nemají nic společného se spravedlností a pravdou a jsou v rozporu s podstatou práva jako takového.

Látalova bílá horečka zplodila film proti panu prezidentovi

5. března 2016

Celý týden od 7.-13. 3. 2016 bude probíhat štvavá psychologická kampaň proti českému prezidentovi. Budou ji rozdouvat i masmédia.

1. Kdo je za očerňováním pana prezidenta?

Ten, komu pan prezident nejde na ruku, a proto je mu trnem v oku. Kdo to je? Ti, kteří usilují o totální podmanění, morální devastaci a fyzickou redukci evropských národů. Nyní se zaměřili na Česko, které chce vystoupit z žaláře národů, kterým je EU.

2. Jakou mají metodu?

Podlou! Americké technologie používají masmédia a zrádce národa, a sami stojí v pozadí s měšcem jidášských peněz (např. Ukrajina, Libye, Sýrie, Egypt…). Prezident, který jim nevyhovuje, musí být odstraněn. Když je čestný jako pan prezident Zeman a nedá se uplatit, ani se jim ho nedaří svrhnout fyzicky, usilují aspoň o jeho morální likvidaci. Nebojují ale proti prezidentovi, bojují proti národu, který on reprezentuje.

Zprávy 3.3.2016 / Ministerstvo zdravotnictví RF zařazuje homosexualitu opět do seznamu chorob

Homosexualita byla v dokumentech WHO vedena jako psychická choroba až do roku 1990. Ne na bázi vědeckých argumentů, ale pod ideologickým tlakem, byla ze seznamu psychických chorob vyškrtnuta.

Citace z tisku:

Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace připravilo návrh vyhlášky, která homosexualitu zařazuje mezi onemocnění

Ruské Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh vyhlášky, v níž se „poruchy pohlavní identity“ a „duševní poruchy a poruchy chování související se sexuálním vývojem a orientací“ přirovnávají k nemocem, které je potřebné léčit.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=46419

Vánoční projev Urbi et orbi je dalším hřebíkem do rakve

6. září „papež“ František vyzval k sebevraždě křesťanství a Evropy nařízením do každé farnosti, do každého kláštera, na každé poutní místo přijímat muslimy. V den Kristova narození cynicky pokračuje v sebevražedném programu a zve Herody a hrdlořezy, aby v Evropě zabili živého Krista v duších křesťanů.

František, jako skutečný odpadlík od Krista a Jeho evangelia i celé Tradice, tvrdí do očí křesťanskému světu kolosální lež a irealitu o tzv. požehnání pro jednotlivce i státy, které přijmou jeho program islamizace: „Ať jsou hojným požehnáním odměněni jednotlivci a státy, které přijímají migranty.“ Počátek tohoto „požehnání“ jsme viděli už v Paříži.

Citace: „… pomáhají jim budovat budoucnost pro sebe a své drahé.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]