Kard. Nycz, zrádce, otvírá Polsko islamizaci (+ video)

13.3.2017

Biskupské konferenci Polska

Vládě Polska

Vážení biskupové Polska,

vážení političtí představitelé,

5. března 2017 kardinál Nycz vyzval „pastýřským listem“ polský národ i polskou vládu, aby urychleně přijali muslimské migranty na své území. Nyczovi nestačí, že Polsko prokazuje dobročinnost postiženým válkou tam, kde jsou.
Vyzývá k otevřenosti, de facto k prolomení bariéry, která doposud chránila Polsko před plánovanou islamizací.

Na rozdíl od kardinála Nycze má český prezident Zeman zdravý rozum a lásku ke svému národu. K přijímání tzv. uprchlíků se pravdivě vyjádřil: „Ani jednoho! Jinak se rozpoutá lavina, kterou už nikdo nezastaví.“ Podobný postoj k plánované islamizaci má i maďarský a slovenský premiér. V Česku i na Slovensku vlastenci dokonce na protest programované okupaci pálí Korány.

Je šokem, že v současné době, kdy jsou evropské státy kvótami a sankcemi nuceny k sebelikvidaci, Saudská Arábie se provokativně rozhodla deportovat ze svého území 5 milionů migrantů. Někteří z nich zde žili už několik let.

Stop bestiálnímu mechanismu kradení a tyranizování dětí v ČR /Veřejný dopis prezidentu a vládě ČR/

22.3.2017

Rozjíždějí se monstrprocesy nad matkami, kterým jsou děti kradeny z důvodu všemožných syndromů tak, jak to Česku vnutila Rada Evropy. Vybízíme, dokud je čas, ke konkrétním krokům záchrany.

Nad Českem se stahují černá mračna již z několika stran. Cíl mají společný – holocaust či autogenocidu českého národa. Jednak jde o privilegování LGBTQ spojené s adopcí dětí ukradených milujícím rodičům, dále o prosazování bestiální juvenilní justice a o islamizaci. Už dříve byla schválená narkomanie, a zřejmě bude na nátlak RE následovat i schválení dětské eutanazie. Je trestuhodné, že církevní hierarchie mlčí, jako by o nic nešlo. Ozve se jen tehdy, když jde o jejich restituční zájmy.

Už dříve sociálka ukradla české občance v Norsku dva syny. V Praze před norským velvyslanectvím manifestovalo na podporu matky a za navrácení dětí 5000 lidí. Dodneška děti matce vráceny nebyly! Český prezident pravdivě nazval norskou sociálku gangstery.

Představitelům členských států Evropské unie

7. 3. 2017

Představitelům členských států Evropské unie

Vážení představitelé členských států EU,

papež František vás pozval na 24. března 2017 do Vatikánu. Je to v předvečer summitu EU, na němž má být vytýčen nový směr Evropské unii po Brexitu a po volbě prezidenta Trumpa v USA.

Kdo je „papež“ František a jaké zastává priority?

Dle věroučné buly Cum Ex Apostolatus Officio papež František jako heretik a apostata okupuje papežský úřad již nezákonně! V současné době kardinálové katolické církve žádají jeho odstoupení a reprezentují tak požadavek většiny katolíků. Dle Božích zákonů (Gal 1,8-9) František stahuje na křesťany ne požehnání, ale Boží prokletí.

Prioritou Františka je:

1) Islamizace Evropy, a tím likvidace křesťanství i křesťanské civilizace.

Výzva k pokání pro Evropu /Představitelům členských států EU / (+ video)

7. 3. 2017

Představitelům členských států EU

Nový předseda Evropského Parlamentu oznámil, že v blízké době přijde do Evropy 20 milionů imigrantů z Afriky. Migrační vlnu tvoří především mladí muslimové ve věku 18-35 let. Pokud si pak každý přivede i ženu, je to dalších 20 milionů. Jestliže tato rodina bude mít například jen 3 děti, i když muslimské rodiny mají průměrně 8 dětí, během brzké doby bude v Evropě 100 milionů Arabů a Afričanů. Navíc příliv migrantů, a to nejen afrických, se stále stupňuje. Z Afganistanu přichází 70 % úplně negramotných „obroditelů Evropy“. Mladí muslimové nejsou utečenci. V souladu se svým náboženstvím mají na programu džihád! Každý muslim je voják islámu.

Bude na Slovensku hořet protiústavní Korán?

11. 3. 2017

Politikům Slovenska

Přišel čas, kdy se každý upřímný člověk musí jasně distancovat od islámského násilí!

Vyznavačům islámu Korán přikazuje nenávidět káfira – nemuslima. Nenávist Koránu je tím namířena i proti každému občanu Slovenska!

Citace z Koránu:

„Až uplynou čtyři posvátné měsíce, zabíjejte nevěrce, kdekoliv je najdete, uchvacujte je do zajetí, zachvacujte jejich domy.“ (9:5)

„Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného.“ (25:52)

„A nevěřící jsou pro vás nepřátelé zjevní.“ (4:101)

„A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72)

„Neochabujte v pronásledování těchto lidí!“ (4:104)

„…usekávejte jim hlavy a když je přemůžete, zajímejte je a silně je držte.“ (47:4)

Trump, Putin a Le Pen

4.3.2017
Prezident USA
Donald Trump
Prezident RF
Vladimir Putin

Vážený pane prezidente USA, vážený pane prezidente Ruské federace,

obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát s žádostí o zastání se paní Marine Le Pen, kandidátky na post prezidenta Francie.

M. Le Pen nepodporuje genderovou ideologii ani islamizaci ani dekristianizaci ani satanizaci Francie. Tu prosazují globalisté NWO a František s Vatikánem. Zbavení Le Pen poslanecké imunity a její předvolání k soudu je cílevědomé. Jde o justiční zločin. Pokrytecká argumentace uvádí, že na jejích stránkách byla v roce 2015 fotografie amerického novináře, jemuž IS uřízl hlavu. V žádném případě fotografie nebyla použita jako propagace násilí, ale naopak, jako motivace k prevenci proti němu. Kdo má povinnost varovat před zločinem a bojovat proti němu nesmí mlčet, jinak se stává spoluúčastníkem zločinu. Obvinění Le Pen je umělé a načasované právě na předvolební kampaň. Proč nezačali s tímto nesmyslem už v roce 2015?

3. část: Duchovní mobilizace za Trumpa

15. 2. 2017

Byzantský katolický patriarchát vyzval k modlitební mobilizaci. Tyto dny a hodiny probíhá nejen psychologický, ale především duchovní boj! Má-li Prezident prosazovat skutečné dobro pro USA a svět, je v tomto boji, i když dobře začal, de facto bezmocný. Je před ním mnoho pastí a nebezpečí, které připravují nejen zlí či oklamaní lidé, ale za nimiž jsou kosmokratores v ovzduší (Ef 6,12). Proto vítězství nad silami lži a smrti nezávisí jen na něm, ale na každém z vás, kdo se zapojí do modlitební mobilizace.

Předkládáme další variantu modlitby: Tajemství Božího jména.

Ježíš zaslíbil večer před svou smrtí: „Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu Mém, dá vám to.“ (J 16,23).

Na jiném místě Ježíš říká: „Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ (Mk 16,17)

Tajemství Božího jména

Pomalu s vírou pronášej svaté Ježíšovo jméno, a to přímo v hebrejském originále: „JE-HO-ŠU-A“.

Bůh Mojžíšovi v hořícím keři částečně zjevil tajemství svého jména.

Výzva prezidentu Putinovi a Dumě v otázce juvenilní justice

1. 2. 2017

Vážený pane prezidente a členové vlády,

prezident USA zrušil privilegia LGBT i zákon o čipizaci a vyhlásil boj proti terorismu IS, a tím de facto i boj proti NWO.

Byzantský patriarchát usiluje mimo jiné i o ochranu dětí a mládeže před zločineckým mechanismem prosazovaným NWO, kterým je juvenilní justice.

Je chvályhodné, že Ruská federace nikdy neuzákonila LGBT zvrácenosti, ani nedovolila na svém území demoralizační gay pride. V oblasti juvenilní justice, obzvlášť Vám, pane prezidente, patří poděkování za zákaz mezinárodní adopce zákonem Dimy Jakovleva a rovněž v tyto dny za zrušení juvenilního zákona, který trestal rodiče až dvěma lety vězení za zdravou výchovu dítěte. Bohužel, v ruské legislativě zůstává ještě mnoho zákonů, které umožňují tzv. orgánům péče krást děti z rodin.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kdo jsou naživu, nežili už sami sobě, ale Tomu, kdo za ně zemřel i z mrtvých vstal.“

2Kor 5,14-15 (26. 3. – 9. 4. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]