3. část: Křesťanská Theokracie kontra NWO

24.4 2017

K boji za zachování morálních hodnot proti globalizačnímu systému zla a smrti je nutná motivace!

(předcházející části: 1. část http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=37033, 2. část http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=37045)

V 1. části byla zmínka o globalizačním programu vytýčeném ředitelem CIA A. Dullesem už v roce 1945: „Nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto (pseudo)hodnotám věřit…“ V církevní oblasti tomuto programu posloužil II. vatikánský koncil (1962-65) takzvaným aggiornamentem, „Štrasburské memorandum“ programem sebelikvidace křesťanství (2014), Krétský sněm (2016) takzvaným ekumenismem prosazujícím panhereze neomodernismu a synkretismu s pohanstvím. Vyhlášením Lisabonské smlouvy (2009) EU likviduje pomocí legislativy křesťanské kořeny Evropy prosazováním homosexualismu a gender ideologie. Proces sebelikvidace křesťanských národů pokračuje zásluhou zrádné církevní hierarchie a zneužitím kultury, školství, legislativy a masmédií podle programu globalistů NWO.

Satanizace českého národa začíná v mateřských školách

24.4.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministryně Kateřina Valachová

Vážená paní ministryně,

dokument MŠMT pod názvem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání obsahuje bod Vzdělávací nabídka. Uvádí se v ní, co učitel dítěti nabízí. Citujeme: „… přípravy a realizace společných zábav a slavností, slavnosti v rámci zvyků a tradic,…. přijmout tradici oslav.“

Vše zní pozitivně a asi nikdo by nepředpokládal, jak se tento „vzdělávací“ program prakticky realizuje a čeho se týká. Teprve, až když koncem dubna projdete kolem mateřské školy, jste v šoku! Místo paní učitelky je tu čarodějnice a kolem ní děti v černokněžnických kloboucích a pláštích. Ještě větším šokem je ale zjištění, že nejde o žádnou ojedinělou extravaganci. Metodický portál, inspirace a zkušenosti učitelů, spravovaný od roku 2012 Národním ústavem pro vzdělávání a spolupracující s MŠMT, podává obsáhlou a podrobnou instrukci, jak s malými dětmi slavit den čarodějnic! Varianta je dokonce i celý týden. Metodický portál je navíc spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Jaký je kořen teroristického útoku v Petěrburgu a jaké je řešení?

7.4.2017

Prezident Ruské federace

Vladimir Putin

Kořenem teroristického útoku v Petěrburgu je náboženský fanatismus vycházející z podstaty islámu – z Koránu!

Představitelé islámu v RF ať veřejně spálí ta místa z Koránu, která vyzývají k násilí, zabíjení a terorismu! Pokud tak neučiní, dle ústavy RF jsou mimo zákon!

Hlavními viníky islámského atentátu v Petěrburgu a všech dalších, co budou následovat, jsou vnitřní vlastizrádci zastávající ve státě klíčová místa. Jde především o ministerstvo kultury a ministerstvo školství. Ti spolupracující na likvidaci Ruska se světovými zednářskými elitami. Připravují pro islamisty v Rusku ideální podmínky. Globalizační lobby prosadila i do vedení ruské pravoslavné církve svého člověka, který rovněž usiluje o islamizaci! V Německu zločiny islámských okupantů nejsou trestány, a kdo na ně upozorní a brání se, dostane 5 let vězení!

Kořenem teroristického útoku v Petěrburgu je náboženský fanatismus vycházející z podstaty islámu – z Koránu.

ODHOĎTE POUTA Rothschildů a Rockefellerů!

2.4.2017
Prezident USA Donald Trump
Vláda USA
Prezident Ruska Vladimir Putin
Vláda Ruska
Prezident Číny Si Ťin-pching
Vláda Číny

Ať jsou znárodněny banky a majetky masových vrahů lidstva. Nikdo vůči nim není vázán žádnými dluhy.

Byzantský patriarchát vyzývá všechny státy světa, aby se vzepřely zločinnému vykořisťování, kterým si je zotročují světové elity klanějící se satanu. Tito architekti NWO skrytě diktují a mění zákony ve všech státech a zavádějí diktaturu, vedoucí k jejich sebezničení.

Rothschildové a Rockefellerové si špinavými penězi podrobují celý svět. Není tajemstvím, jakými machinacemi a podvody jich dosáhli. Mají na svědomí i vraždy amerických prezidentů, kteří se proti nim postavili – Lincolna, Garfielda, Kennedyho. Dnes se dopouštějí nejtěžších zločinů proti lidstvu a připravují genocidu planety. Římský klub pod jejich vedením naplánoval vyhlazení lidstva na jednu tzv. zlatou miliardu (dnes už mluví jen o půl miliardě). K tomuto zločinnému cíli využívají všechny možné prostředky. Skrytě vyvolávají nemoci a neplodnost, aby tak postupně vyhubili obyvatelstvo (genové machinace, infikování setby, škodlivé vakcinace, biologické zbraně – viry…). Prosazují autogenocidní genderovou ideologii (homosexualismus, transsexualismus…), zavedli juvenilní justici, která krade děti milujícím rodičům, prosazují legalizaci narkotik, eutanazie, a to dokonce i pro děti!

2. část: Křesťanská Theokracie kontra NWO

30. 3. 2017

Vyhlášení stanného práva a znárodnění majetku oligarchů, to je varianta reálného řešení, o které se vzhledem k vyhrocené situaci zmínil Byzantský patriarchát v dopise ruskému prezidentu V. Putinovi. Tak může být zastaven rozpad RF i proces globální satanizace a vytvořeny podmínky pro duchovní obnovu národa (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=37033).

Křesťanská Theokracie, neboli Kristokracie, má své hluboké kořeny v tisícileté tradici ruského národa i dvoutisícileté tradici Evropy. Současná demokracie je naopak jen předstupněm totální satanské diktatury NWO. K záchraně národů musí být nastolena moudrá diktatura, vycházející z přirozených a Božích zákonů! V žádném případě však tato Kristokracie nesmí být postavena na vládě jidášských klerikálů, jako je vatikánský František, a rovněž jim musí být znemožněno do ní zasahovat.

Kristokracie musí být budována na základech pravdy o Bohu a člověku.

Člověk má rozum, kterým může hledat pravdu, má i svědomí, aby rozlišoval dobro a zlo. Jenže v člověku je i dědičný hřích, který zlo produkuje. Proto jsou války, a proto musí být i v každém národě soudy a věznice.

Toto je poslední čas! V Rusku musí nastat reforma!

28. 3. 2017

Otevřený dopis prezidentu RF

NATO stále zvyšuje vojenský potenciál kolem ruských hranic. Vzhledem k vyhrocené situaci vně i uvnitř státu Byzantský patriarchát navrhuje vyhlášení stanného práva a znárodnění majetku oligarchů. To jsou nutné podmínky pro ochranu před globální satanizací a pro duchovní obnovu národa.

Vážený pane prezidente,

celý svět, a především ruský národ, Vám vděčí za to, co jste dokázal udělat pro záchranu Ruska.

Copak jste teď na svůj lid zapomněl? Nechal jste jej napospas mafii oligarchů a zkorumpované vládě? Chráníte vlastizrádce místo toho, abyste je trestal? Navalný, skrytý agent NWO, dnes pozvedl národ zdánlivě proti korupci D. Medvěděva. Ve skutečnosti je to však puč proti Vám! Navalný bude získávat svými „pochody proti korupci“ zvláště mládež.

Křesťanská Theokracie kontra NWO

28. 3. 2017

Je třeba vědět, že současná křesťanská hierarchie s Františkem z Vatikánu i s patriarchy Kirillem z Moskvy a také Bartolomějem zradila podstatu křesťanství a dopadla na ni Boží anathema (Gal 1,8-9) – vyloučení za hereze, které ničí podstatu křesťanství.

Po skončení 2. světové války americký prezident Truman řekl: Systém demokracie zklamal. Nemáme ale zatím nic lepšího.“ Současná pseudodemokracie vytváří podmínky pro nástup totalitní globalizační vlády NWO s programem genocidy planety na zlatou miliardu. Ředitel CIA Allan Dulles v roce 1945 řekl: „Válka končí, vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno, co máme, veškeré zlato, celou materiální moc, na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobivé změnám. Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak? Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky, například i v samotném Rusku. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragedii záhuby tohoto nejvzdorovitějšího národa na zemi.“

Kard. Nycz, zrádce, otvírá Polsko islamizaci (+ video)

13.3.2017

Biskupské konferenci Polska

Vládě Polska

Vážení biskupové Polska,

vážení političtí představitelé,

5. března 2017 kardinál Nycz vyzval „pastýřským listem“ polský národ i polskou vládu, aby urychleně přijali muslimské migranty na své území. Nyczovi nestačí, že Polsko prokazuje dobročinnost postiženým válkou tam, kde jsou.
Vyzývá k otevřenosti, de facto k prolomení bariéry, která doposud chránila Polsko před plánovanou islamizací.

Na rozdíl od kardinála Nycze má český prezident Zeman zdravý rozum a lásku ke svému národu. K přijímání tzv. uprchlíků se pravdivě vyjádřil: „Ani jednoho! Jinak se rozpoutá lavina, kterou už nikdo nezastaví.“ Podobný postoj k plánované islamizaci má i maďarský a slovenský premiér. V Česku i na Slovensku vlastenci dokonce na protest programované okupaci pálí Korány.

Je šokem, že v současné době, kdy jsou evropské státy kvótami a sankcemi nuceny k sebelikvidaci, Saudská Arábie se provokativně rozhodla deportovat ze svého území 5 milionů migrantů. Někteří z nich zde žili už několik let.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]