Veřejný dopis patriarchu Kirillovi ohledně sodomie v RF

4.3.2017

Kirill, Patriarcha Moskevský a celé Rusi

 

Tímto se na Vás obrací Byzantský katolický patriarchát jménem všech pravdivých pravoslavných i ostatních křesťanů v RF i za hranicemi.

Masmédia zveřejnila informaci, že stoupenci LGBT z řad feministek se snaží prosadit v RF uzákonění zvrácené sodomie, nejprve krycím manévrem nazvaným „Národní strategie“.

Premiér Dmitrij Medveděv slíbil předsedkyni Rady federace Valentině Matvienko, že do 8. března podepíše „Národní strategii aktivit v zájmu žen pro rok 2017-2022“ – tutéž, která byla rozpracovaná na Ministerstvu práce (a zakázaná) a vyžaduje úplné přebudování státní politiky v oblasti rodiny a dětí, konkrétně překonáním tzv. stereotypů ohledně role ženy ve společnosti jako matky (genderová ideologie).

Premiér se vyjádřil: „Připravím a podepíši, nemusíte mít žádné pochybnosti, a kvůli ženám může být tato strategie vydaná přímo 8. března.“ (likvidační dárek)

3. část: Duchovní mobilizace za Trumpa

15. 2. 2017

Byzantský katolický patriarchát vyzval k modlitební mobilizaci. Tyto dny a hodiny probíhá nejen psychologický, ale především duchovní boj! Má-li Prezident prosazovat skutečné dobro pro USA a svět, je v tomto boji, i když dobře začal, de facto bezmocný. Je před ním mnoho pastí a nebezpečí, které připravují nejen zlí či oklamaní lidé, ale za nimiž jsou kosmokratores v ovzduší (Ef 6,12). Proto vítězství nad silami lži a smrti nezávisí jen na něm, ale na každém z vás, kdo se zapojí do modlitební mobilizace.

Předkládáme další variantu modlitby: Tajemství Božího jména.

Ježíš zaslíbil večer před svou smrtí: „Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu Mém, dá vám to.“ (J 16,23).

Na jiném místě Ježíš říká: „Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ (Mk 16,17)

Tajemství Božího jména

Pomalu s vírou pronášej svaté Ježíšovo jméno, a to přímo v hebrejském originále: „JE-HO-ŠU-A“.

Bůh Mojžíšovi v hořícím keři částečně zjevil tajemství svého jména.

Duchovní mobilizace za Trumpa

31. 1. 2017

To, že je Donald Trump prezidentem, je Božím zázrakem! Je to naděje pro USA a pro celý svět. Jeho program zrušení privilegií LGBT (Jud 7), čipizace (Zj 13) a boj s terorismem IS, je de facto programem boje proti globalistům Nového světového řádu. Elity NWO zneužívaly Ameriku ke svým genocidním záměrům. Dnes tu nejde jen o psychologickou válku, ale o duchovní boj. Na jedné straně je satan s démony a svými lidskými médii, a na druhé straně je Ježíš Kristus, náš Bůh a Spasitel, se svými anděly a pravdivými křesťany. V tomto boji nemůže žádný upřímný Američan zůstat neutrální. Pokud se nezapojí pod prapor Krista, bude oklamán a vtažen pod prapor antikrista.

Komentář BKP k výzvě biskupa Longina z Ukrajiny rumunské církvi

8. 12. 2016

Biskup Longin se obrátil na rumunskou pravoslavnou církev s výzvou: „Opusťte bláznovství cesty ekumenismu!“

Běžný katolík si pojem ekumenismus zaměňuje s pojmem jednota. Kristus se modlil: „Aby všichni jedno byli, jako Ty Otče ve mně a já v Tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ (J 17,21)

„Aby všichni jedno byli“ – tato část se vytrhne z kontextu, a dokonce se vysvětluje tak, že máme tvořit jednotu i s heretiky, aniž by se zřekli hereze. Někteří ekumenisté tvrdí, že máme tvořit jednotu i s pohany, kteří de facto uctívají démony. A to je model tzv. náboženství (církve) New Age.

Krétský sněm nebyl ani veliký, ani svatý, ani všepravoslavný

2. 12. 2016

Moskevský patriarchát

Moskva

Byzantský vselenský (katolický) patriarchát (BKP), který je prorockým hlasem volajícího na poušti, vyzývá vedení Moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve, aby odsoudilo heretický Sněm na Krétě. Příkladem ať se stane vyhlášení synodu bulharské pravoslavné církve ze dne 29. 11. 2016. Bulharský synod jasně vyhlašuje, že Sněm na Krétě nebyl ani veliký, ani svatý ani všepravoslavný. Bulharský synod zároveň zdůrazňuje, že dokumenty přijaté na Krétském sněmu nejsou v souladu s pravoslavným církevním učením, s dogmaty a kanonickou tradicí církve. Tím nejsou nijak závazné pro žádného pravoslavného křesťana.

BKP se obrací na Moskevský patriarchát, aby po příkladu bulharské pravoslavné církve učinil totéž vyhlášení. V jiném případě, pokud bude dále mlčet, dává najevo, že souhlasí s herezemi, které jsou implicitně obsaženy v záměrně dvojznačných formulacích dokumentů krétského Sněmu a jsou radikálně proti dogmatům i proti svaté Tradici.

Prorocká výzva americkému lidu po prezidentských volbách

13. 11. 2016

Výsledek voleb v USA byl Božím zázrakem!

Co dělat po volbách? Většina médií v USA je v rukách zednářů. Informační a psychologická válka pokračuje. Vy, Američané, proto podpořte svého nového prezidenta v prohloubení jeho programu boje proti terorismu Islámského státu a požadujte:

1) zákaz zednářské organizace a všech jejích odnoží, které jsou kořenem mezinárodního terorismu, koncentrovaného dnes v IS;

2) zrušení homosexualismu jako priority zahraniční politiky USA vyhlášené Obamou.

Jak mají křesťané a jejich pastýři vytvořit podmínky, aby se obrodný program prezidenta realizoval?

1) Začít nepřetržité modlitební stráže (každý občan si vybere jednu konkrétní hodinu dne).

2) Pastýři ať si vyčlení jeden den v týdnu pro modlitbu a Boží slovo (Sk 2,42).

Pak Bůh zachrání Ameriku i celou naši Zem před katastrofou!

Pseudomesiáši ČR Vlk, Herman a Halík

26. 10. 2016

Současná situace v ČR nám v mnohém připomíná události na Ukrajině. Když se zákonný prezident Ukrajiny V. Janukovič v listopadu 2013 rozhodl nepodepsat asociaci mezi Ukrajinou a EU, a to z rozumných a opodstatněných důvodů, nastal rozruch. Malá skupina lidí vyšla do ulic, což by za normálních okolností nic neznamenalo. Protože ale došlo k nainscenovanému střetu s policií a zásahovými jednotkami, vznikla z toho kauza. Už několik měsíců předtím poslanec I. Carjov na zasedání parlamentu upozorňoval, že velvyslanectví USA vede agitaci v řadách mladých lidí prostřednictvím tzv. campů a připravuje na Ukrajině převrat. Učili mládež používat sociální sítě k organizování a provedení barevné revoluce. Poslední takovýto „Tech Camp“ byl přímo na americkém velvyslanectví. Vše, co se odehrálo na Ukrajině, postupovalo přesně podle scénáře barevných revolucí.

Tuto umělou kauzu střetu demonstrantů s policií v Kyjevě hned podchytila média opoziční strany, hierarchové Ukrajinské řeckokatolické církve a západní mecenáši barevných revolucí. Přivedli národ do varu a vyvedli ho do ulic. Výsledkem byl krvavý státní převrat a násilná změna vlády. To vše hned na druhý den po podepsání mezinárodní smlouvy v únoru 2014, potvrzené Francií, Německem, Polskem a V. Janukovičem, která garantovala mírové a politické řešení vzniklého problému.

Očistěte Kyjev od démonické infekce Halloweenu!

24.10.2016

Ukrajinským duchovním

 

Zpráva z tisku: „Největší pochod zombie a ohavností Zombie walk projde 30. října Kyjevem v souvislosti s oslavami Halloweenu. Ve 13:30 se u pomníku Jaroslava Moudrého (‚Zlatá brána‘) shromáždí množství zombie, přízraků, zrůd a jiných příšer, které tyto dny ožívají…“

Halloween je zasvěcen satanovi, ohavnosti a absolutnímu zlu. Přinesla ho s sebou módní vlna neopohanství spojená s kulturou smrti. Svátek čarodějníků a čarodějnic se rozšířil z USA.

Z historie: 300 roků před Kristem skupina pohanských žreců – druidů – držela pod svou vládou keltský svět. Každý rok 31. 10., v den Halloweenu, oslavovali na počest svého pohanského božstva „Samhain“ festival smrti. Žreci chodili od domu k domu a žádali dary. V některých rodinách vybírali děti či dospělé jako rituální oběť démonu smrti. V případě odmítnutí vyslovovali nad domem zlořečení smrti. Odtud pochází výraz „Trick or treat“ (zlořečení nebo dar). Na cestu si žreci svítili vydlabanými řepami, vyřezanými do tvaru tváře. Uvnitř hořela svíčka vyrobená z lidského tuku z předcházejících obětí. Řepy představovaly ducha, který dělal jejich zlořečení účinnými. V 18. a 19. století se tento obnovený pohanský ritus dostal do USA, kde řepy nahradili tykvemi. Slovo Halloween pochází z „All Hallows’ Eve“ (v překladu: předvečer Všech svatých). Je známo, že v USA, Austrálii a jinde satanisti v tuto noc páchají rituální vraždy.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]