Vyhlášení anathemy na papeže Jana XXIII. a Pavla VI. / Vyhlášení II. vatikánského koncilu za heretický a neplatný (+ video)

1. 5. 2016

Při pohřbu Jana XXIII. jistý biskup pronesl: „Nyní má církev dva vzdoropapeže jménem Jan XXIII.“. Tento takzvaně svatořečený arciheretik Jan XXIII. vytýčil heretickou linii koncilu pod heslem „aggiornamento“ neboli přizpůsobení se světu. Toto je ale zrada Kristova evangelia a vyhnání Ducha svatého z církve! Dnes, po 50 letech, žneme katastrofální ovoce tohoto aggiornamenta. Koncil neřešil aktuální problém vymícení herezí modernismu, které odsoudil v dogmatické bule svatý papež Pius X. Naopak, papež aggiornamenta Jan XXIII. dal na pseudokoncilu plnou vládu heretickým teologům – falešným prorokům. Ve své encyklice Pacem in Terris pod frázemi o lidských právech, de facto otevřel dveře degenerační a zločinné ideologii genderu. Dnes ji prosazuje OSN, rovněž frázemi o lidských právech.

Ovoce II. Vatikána po 50 letech / 2.část: Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy (+ video)

1.část – Kryptofašismus na II. Vatikánu

2.část – Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy

3.část – Největší neštěstí 20. století

2.část

Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy

V roce 50. jubilea II. Vatikána je rozumné dělat bilanci a pravdivě ukázat na zhoubné, katastrofální ovoce. Ježíš říká: „Po ovoci se pozná strom: špatný strom nemůže nést dobré ovoce“ (Mt 7,18). V souvislosti s tím zdůrazňuje: „Varujte se falešných proroků (heretických teologů). Přicházejí k vám v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou to draví vlci.“ (v.15) „Po ovoci je poznáte.“ (v.16)

Realizováním dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem „úcta k jiným religiím“, došlo k masovému rozšíření pohanství nejen v Evropě. Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Nostra aetate tím vytvořila půdu pro invazi asiatského pohanství. To popírá jediného Boha Stvořitele a Spasitele Ježíše Krista.

Euromajdan – zrada Boha i národa

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Apostata František

V Rio de Janeiro se uskutečnilo setkání mládeže s představitelem katolické církve Františkem. Na tzv. setkání mládeže vládl duch nečistoty, neopohanství a homosexualismu. Svědectvím toho byla i hudba a tanec biskupů i gesta a proslovy. Mládež dostala zlým příkladem a slovy apostaty Františka schválení na všechny destruktivní vlivy současnosti, tedy na praktikování homosexualismu, okultismu a nečistoty. Toto je viditelný znak ducha antikrista. Na setkání nebylo jasné slovo, kterým by mládež byla varována před nebezpečím autogenocidy, která je spojena s homosexualismem, juvenilní justicí, narkotiky, dekadentní hudbou, čipizací a euthanasií.

Stáhnout: Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia

 

Vyhlášení anathemy na Františka Bergoglia (+video)

Lvov, Ukrajina, 2. 8. 2013

 

Dnes, 2. srpna 2013, východní křesťanská církev slaví svátek svatého proroka Eliáše. V tento den Byzantský katolický patriarchát v autoritě Trojjediného Boha vyhlašuje Boží prokletí – anathemu (dle Gal 1,8-9) na římského biskupa Františka Bergoglia. Důvodem je, že zneužil církevní autoritu k rušení Božích zákonů. Prosazuje amorální myšlení homosexualismu, který je proti podstatě evangelia a ničí všechny morální hodnoty.

František Bergoglio je tímto vyloučen z neviditelného Kristova Těla. Úřad ve viditelné církevní organizaci zastává nezákonně.

Apostaze patriarcha Kyrila (+ video)

Lvov, 31.5.2012

Prezident Ruské Federace

Vladimír Putin

Vážený pane prezidente!

Dne 30.5. 2012 se patriarcha Cyril zúčastnil synkretistického setkání v Astaně, které bylo popřením evangelia (Gal 1,8-9) i celé tradice pravoslavné církve. Dokonce přijal členství v tzv. „Radě náboženských leaderů“, a tím vytvořil jednotu ducha s buddhisty, hinduisty, šintoisty, zoroastristy a jinými pohany, kteří uctívají démony. Pro tuto zradu Krista a církve od něj odstoupila Boží milost. Pravoslavní věřící jsou povinni se od něj oddělit.

Anathema na patriarchu Jeruzaléma a žádost o trest pro tři arcibiskupy (+ video)

Lvov, 3. 5. 2012
Patriarcha Pravoslavné církve
moskevského patriarchátu Cyril
Metropolita Pravoslavné církve
moskevského patriarchátu Vladimír

Ctěný patriarcho Cyrile!

Ctěný metropolito Vladimíre!

Beatifikací 1. 5. 2011 papež Benedikt XVI. legalizoval ducha Assisi – ducha antikrista. Je to zrada Krista a evangelia. „Kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet (anathema sit).“ (srov. Gal 1, 6-9)

Vyhlášení anthemy na Teofila III. (+ video)

Lvov, 3. 5. 2012

Teofil III.

Pravoslavný patriarcha Jeruzalémský

Byzantský katolický patriarchát tímto před celým křesťanským světem zveřejňuje Boží anathemu na Teofila III., pravoslavného patriarcha Jeruzaléma. Důvod: zločin proti víře dle Gal 1,6-9, hlásání jiného evangelia.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]