Abdikace papeže Františka – velikonoční výzva

Praha, 16.4.2017

Byzantský patriarchát se na Vás v době postní obrátil, abyste zvážil svou abdikaci z úřadu.

Nedávno bylo zveřejněno, že jste se zasadil za to, aby pedofilní kněží, kteří zneužívají děti, už nebyli trestáni vězením, ale modlitbou. Oběti jsou v šoku! Zneužívání dětí se tím stává normálem a pedofilové už nemají zábrany, aby v tyranizování dětí pokračovali.

Když v minulém roce v Římě probíhala 1,5 milionová manifestace proti adopci dětí homosexuály, kteří jsou často pedofily, manifestaci jste nepodpořil, ale velmi tvrdě odsoudil. Tímto jste se postavil na stranu deviantů, a proti nevinným dětem a rodičům! Mluvit fráze o uzdravujícím hlazení dětí a přitom de facto podporovat adopci dětí homosexuály a pedofily, je do nebe volající pokrytectví. Tím zároveň podporujete i krutý mechanismus juvenilní justice!

Stop bestiálnímu mechanismu kradení a tyranizování dětí v ČR /Veřejný dopis prezidentu a vládě ČR/

22.3.2017

Rozjíždějí se monstrprocesy nad matkami, kterým jsou děti kradeny z důvodu všemožných syndromů tak, jak to Česku vnutila Rada Evropy. Vybízíme, dokud je čas, ke konkrétním krokům záchrany.

Nad Českem se stahují černá mračna již z několika stran. Cíl mají společný – holocaust či autogenocidu českého národa. Jednak jde o privilegování LGBTQ spojené s adopcí dětí ukradených milujícím rodičům, dále o prosazování bestiální juvenilní justice a o islamizaci. Už dříve byla schválená narkomanie, a zřejmě bude na nátlak RE následovat i schválení dětské eutanazie. Je trestuhodné, že církevní hierarchie mlčí, jako by o nic nešlo. Ozve se jen tehdy, když jde o jejich restituční zájmy.

Už dříve sociálka ukradla české občance v Norsku dva syny. V Praze před norským velvyslanectvím manifestovalo na podporu matky a za navrácení dětí 5000 lidí. Dodneška děti matce vráceny nebyly! Český prezident pravdivě nazval norskou sociálku gangstery.

Veřejný dopis patriarchu Kirillovi ohledně sodomie v RF

4.3.2017

Kirill, Patriarcha Moskevský a celé Rusi

 

Tímto se na Vás obrací Byzantský katolický patriarchát jménem všech pravdivých pravoslavných i ostatních křesťanů v RF i za hranicemi.

Masmédia zveřejnila informaci, že stoupenci LGBT z řad feministek se snaží prosadit v RF uzákonění zvrácené sodomie, nejprve krycím manévrem nazvaným „Národní strategie“.

Premiér Dmitrij Medveděv slíbil předsedkyni Rady federace Valentině Matvienko, že do 8. března podepíše „Národní strategii aktivit v zájmu žen pro rok 2017-2022“ – tutéž, která byla rozpracovaná na Ministerstvu práce (a zakázaná) a vyžaduje úplné přebudování státní politiky v oblasti rodiny a dětí, konkrétně překonáním tzv. stereotypů ohledně role ženy ve společnosti jako matky (genderová ideologie).

Premiér se vyjádřil: „Připravím a podepíši, nemusíte mít žádné pochybnosti, a kvůli ženám může být tato strategie vydaná přímo 8. března.“ (likvidační dárek)

Bude Kalifornie konat pokání?

14.2.2017

Nový prezident USA Trump zrušil privilegia LGBT a zákon o čipizaci na ruku a zastavil proces islamizace. Kalifornie se proti jeho obrodnému programu vzbouřila. Jaké jsou následky? Kalifornii ohrožuje vodní katastrofa.

Hospodin pravil: „Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký…“ (Gen 18,20) … „Abrahám řekl: Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého?“ (v.23) … „Hospodin pravil: Nezahladím je ani kvůli deseti.“ … (v.32) V Sodomě se ale nenašlo ani 10 spravedlivých. „…slunce vycházelo nad zemí, … Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň, od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst…“ (Gen 19,23-25) „Abrahám spatřil vystupovat dým jako dým z hutě.“ (v.28)

V Kalifornii byly schváleny mnohé zákony, které prosazují homosexualismus a trestají ty, kteří brání sebe i své děti před morální deviací a zločinností. Písmo říká: „Jestliže jsou základy porušeny, co tady zmůže spravedlivý?“ (Ž 11,3) Zákony byly vždy proto, aby chránily morální principy, které jsou k dobru jedince i celé společnosti.

Prokletí (anathema) na kard. DiNarda a arcib. Gómeze z USA

6.2.2017

Byzantský katolický patriarchát (BKP) koná v současné době prorockou službu (Ef 2,20). V apoštolské a prorocké autoritě ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého tímto vynáší Boží anathemu – prokletí na kardinála Daniela DiNarda a na arcibiskupa José Gómeze (viz. Gal 1,8-9).

Odůvodnění:

Předseda Konference katolických biskupů USA kard. D. DiNardo a viceprezident arcibiskup J. Gómez pokrytecky vyzvali katolíky, aby spojili svůj hlas na tzv. ochranu „lidské důstojnosti“ proti „jakékoliv formě diskriminace“. Pod touto pozitivní frází spolu s architekty NWO prosazují dva nejsilnější autogenocidní prostředky: 1) LGBT diktaturu a 2) islamizaci. Zradili Krista, církev i americký národ!

Výzva prezidentu Putinovi a Dumě v otázce juvenilní justice

1. 2. 2017

Vážený pane prezidente a členové vlády,

prezident USA zrušil privilegia LGBT i zákon o čipizaci a vyhlásil boj proti terorismu IS, a tím de facto i boj proti NWO.

Byzantský patriarchát usiluje mimo jiné i o ochranu dětí a mládeže před zločineckým mechanismem prosazovaným NWO, kterým je juvenilní justice.

Je chvályhodné, že Ruská federace nikdy neuzákonila LGBT zvrácenosti, ani nedovolila na svém území demoralizační gay pride. V oblasti juvenilní justice, obzvlášť Vám, pane prezidente, patří poděkování za zákaz mezinárodní adopce zákonem Dimy Jakovleva a rovněž v tyto dny za zrušení juvenilního zákona, který trestal rodiče až dvěma lety vězení za zdravou výchovu dítěte. Bohužel, v ruské legislativě zůstává ještě mnoho zákonů, které umožňují tzv. orgánům péče krást děti z rodin.

Zrušení LGBT v EU a STOP islamizaci

27. 1. 2017

Vládám členských států EU

Byzantský katolický patriarchát je prorockým hlasem, chránícím pravdy víry, morální hodnoty a Boží zákony. V současné době Vatikán hlásá hereze, schvaluje LGBT a prosazuje islamizaci.

Patriarchát tímto vybízí všechny členské státy EU: Po příkladu nové vlády USA zrušte absurdní zákony, preferující LGBTQ! Zastavte sebezničení jedince, rodiny i evropských národů.

Zároveň zrušte co nejdříve Lisabonskou smlouvu, která de facto odstranila Boží Dekalog, na kterém byla postavena křesťanská a kulturní Evropa!

Připomínáme, že hlavní vinu na této morální devastaci má katolická církev v čele s apostatickým Vatikánem! Propagace herezí neomaodernismu a synkretismu likviduje spasitelnou víru, vede k bezbožectví a k přijímání pohanských kultů, jakými je buddhismus, hinduismus… Už na II. vatikánském koncilu byla heretickými výroky v Nostra aetate popřena pravověrná identita a naprogramována likvidace pravdivé misie. Tvrzení, že máme mít úctu k pohanským kultům, je hereze!

Synod UHKC proti gender ideologii – volba nové hlavy UHKC

8. 12. 2016

Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je v současnosti prorockým hlasem volajícího na poušti, vyslovuje svou podporu „Pastýřskému listu Synodu UHKC ohledně nebezpečí genderové ideologie“.

BKP z důvodu potřeby vnitřní obnovy UHKC i ukrajinské společnosti rovněž navrhuje volbu nové hlavy UHKC. Současná hlava UHKC nemá bohužel k tak těžkému úkolu, jako je obnova církve, dostatečné předpoklady.

Několik stěžejních myšlenek, vybraných z vyhlášení Synodu UHKC. Citujeme:

„Pravá podstata a cíl genderové ideologie zůstává veřejnosti skrytá. V následku toho se ukrajinská společnost, vnímavá k utvrzení vlastní důstojnosti a svobody, ocitá v nebezpečí nerozvážně přijmout za pravdu pochybné ateistické teorie. V poslední době se genderové teorie velmi rozšířily a vzrostl světonázorový vliv tohoto systému, který protiřečí křesťanské víře, objektivní vědecké skutečnosti i přirozenému zákonu.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]