Pastýřský list ukrajinskému národu (+ video)

Lvov, 11. 9. 2013

 

Drazí křesťané,

jako zástupci Boha na zemi se k vám obracíme pastýřským listem. Podáváme diagnózu současné situace, prognózu a závěr.

Výzva vládě a lidu USA (+ video)

Lvov, Ukrajina, 4. 9. 2013

Dne 3. září 2013 Kongres schválil požadavek prezidenta Obamy k bombardování nezávislého státu Sýrie.

Byzantský katolický patriarchát spolu se všemi pravověrnými křesťany a lidmi dobré vůle proti tomuto mezinárodnímu zločinu kategoricky protestuje!

Tyto akce mezinárodních zločinců a vrahů lidstva jsou součástí plánované autogenocidy jednotlivých národů a naší planety. V pozadí stojí skupina iluminátů a světových bankéřů, kteří jsou zasvěceni satanu. Jejich spolupracovníky jsou všichni zednáři i političtí a náboženští leadeři. Ti už odvrhli své svědomí a rozum a upsali svou duši satanu za slíbenou kariéru a mamon. Někteří z nich si nechali vložit meč na šíji na znamení věrnosti satanu i za cenu smrti.

V Německu za odmítnutí účasti na hodinách sexuální výchovy hrozí vězení!

Mnohodětný otec Evžen M. se dostal do vězení jen proto, že jeho dcera vynechala 2 hodiny sexuální výchovy. Jak se ukázalo, není to jediný případ v Německu. Masmédia k této otázce mlčí, ale znepokojení rodiče, kteří nechtějí, aby skrze tuto tzv. výchovu jejich dětem od malička formovali nemorální myšlení, protestují a snaží se probudit společnost i vládu.

Výzva katolíckym kňazom (31.8.2013)

Ľvov, Ukrajina, 31.8.2013

 

Vážený duchovný otec,

Byzantský katolícky patriarchát sa Ťa pýta, či si duchovným otcom alebo si sa stal duchovným vrahom. Pýta sa Ťa, či slúžiš Kristovi, alebo antikristovi? Pýta sa Ťa, či v tejto chvíli, keby Ťa Boh povolal na večnosť, obstojíš pred Božím súdom? Bol Tvoj život pravdivým pokáním, odvážnym hlásaním Božieho slova a nasledovaním Krista Ukrižovaného, ktoré je bláznovstvom pre svet? Ty budeš skladať účty nielen za svoju dušu, ale za duše, ktoré Ti Boh zveril. Ak žiješ s Kristom, Tvoj život je živé evanjelium, ktoré čítajú Tvoji veriaci. Potom si pravdivým duchovným otcom.

Ak ale Tvojim prvotným záujmom je materializmus, pohodlie, vysávanie hmotných výhod od veriacich a vyžadovanie od nich úcty, ktorá Ti nepatrí – je to podlosť a pred Božím súdom s tým neobstojíš. Niektorí bodrí farári hovorili: „Buďme chlapi!“ Aj my vám hovoríme: Buďte chlapi! Zastavte sa. Ty sa zastav pred Bohom a polož si otázku, či je Tvoj život skutočne svedectvom pre Krista, alebo je odstrašujúcim príkladom kvôli rôznym pohoršeniam, ktoré svojim životom dávaš.

Nový světový řád (NWO) a dědičný hřich /3. část/ (+ video)

Lvov, 25. 8. 2013

 

Člověk má nejen rozum a svobodnou vůli, ale i svědomí. To má být správně formováno, aby mohl rozlišovat dobro a zlo, pravdu a lež.
Člověk je ovlivňován jak dobrem, za kterým je Bůh, tak i zlem, za kterým je duch zla. S kým se spojí, tomu i slouží, buď Bohu, anebo ďáblu a jeho anti-řádu (NWO). Boží řád přináší život, ďáblův antiřád smrt.
Jaký je smysl lidského života? Smyslem života je hledat Boha a milovat Ho tím, že zachováváme Jeho přikázání – Jeho řád.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]