Huzar chce zbohatnout

(odpověď na článek Huzara „Jak zbohatnout“ http://www.kyrios.org.ua/news/ugcc/17467-jak-buti-bagatim.html)

Huzar si už zvykl vystupovat jako ukrajinsko-siónský mudrc. S profesionálním patosem sype rady všeho druhu a systematicky mění křesťanské myšlení v takzvaně postkonfesionální, tedy v myšlení New Age. Nejraději však druhým radí, jak se mají pozbýt svých peněz: dát je jemu – Huzarovi. Jeho celoživotní krédo je koncentrováno do slova: peníze! Tvrdí: „Peníze jsou naše jediná záchrana“.

Církevní ornáty a církevní vysoké postavení působí na Ukrajině spolehlivě – na Huzarovo „štěstí“ – i na bohaté! Vždy stačí jen pár pobožných frází a psychologických triků a peníze se sypou. Hlas Huzara je přece hlasem Božím! Kdo by se odvážil pochybovat?

Mlčí se ale o tom, že Huzar zradil Krista a církev, podobně jako apoštol Jidáš. Mlčí se o tom, že hlásá hereze, které popírají podstatu křesťanství. Zesměšňuje Bohorodičku a přirovnává ji k pohanské bohyni Šakuntale, zesměšňuje Kristovo vtělení přirovnáním k pohanské atrakci „deus ex machina“.

Uvolnění z úřadu hlavy UHKC

Lvov, 30. 1. 2014

Prezidentu Ukrajiny

V. Janukovičovi

Vážený pane prezidente,

největší zodpovědnost za majdan a zločiny s ním spojené, nese hlava UHKC S. Ševčuk. Doposud vytváří tlaky k novému a novému rozvíjení puče proti vládě.

K dnešnímu dni je už více než 600 příslušníků vnitřních vojsk a „Berkutu“ v nemocnicích hospitalizováno na následky těžkých popálenin a traumat. Osm příslušníků „Berkutu“ a vnitřních vojsk, kteří hájili s holýma rukama Vás, zákonnou vládu i národ, zemřelo.

18letého příslušníka Berkutu ukřižovali na mříži u brány.

19letý příslušník Berkutu zemřel po týdnu v nemocnici na následek těžkého zranění hlavy na Bankové.

Odvolání amerického velvyslance

Lvov, 1. 1. 2014

Prezidentovi Ukrajiny

V. Janukovičovi

Vážený pane prezidente,

obrací se na Vás jménem biskupského synodu Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve arcibiskup Markian.

Euromajdan odmaskoval, že za organizovaným pučem proti zákonné vládě a národu stojí americké velvyslanectví. USA už několik let připravovaly převzetí politické moci nad Ukrajinou. USA tuto novodobou válku proti demokratickým národům realizovaly už ve 20 státech. K jejímu vedení využívají novodobé revoluční technologie. K okupaci státu mají posloužit zrádci vlastního národa získaní prostřednictvím korupce.

Na Ukrajině hraje v tomto puči největší roli Ukrajinská řeckokatolická církev (UHKC) pod vedením kardinála Huzara a jeho nástupce S. Ševčuka. Do jejich struktury spadá i Ukrajinská katolická univerzita (UKU), v jejímž čele je biskup Gudziak. Huzar i Gudziak jsou občany USA.

Do Svatého večera (6. 1. 2014) ať řecko-katolíci opustí majdan!

Lvov, Ukrajina, 2. 1. 2014

Mons. S. Ševčuk

Hlava UHKC

 

Vážený monsignore!

Je veřejně známo, že jste zmobilizoval řecko-katolíky Haličiny. Ve Lvově jste otevřel svou výzvou majdan. V Kyjevě poskytujete ubytování pro 600 mužů, přestože jde o iniciativu, která může zapříčinit krvavou občanskou válku. Vy jste se jako jeden z prvních setkal s novým velvyslancem USA a Váš podřízený Gudziak, na bázi amerických technologií, inicioval studenty Ukrajiny i širokou veřejnost k revoluci. Ukrajinská katolická univerzita (UKU) pod vedením Gudziaka vyhlásila občanskou neposlušnost ukrajinské vládě a vyzvala ostatní univerzity, aby ji následovaly. Jde o protizákonnou činnost, za níž dopadají nejtěžší tresty. Za to vše nesete zodpovědnost Vy, jako hlava UHKC.

Katoličtí leadeři UHKC jsou agenti euro-sodomy

Lvov, 28. 12. 2013

 

Američani Huzar a Gudziak a jejich spolupracovník, hlava UHKC S. Ševčuk mají zodpovědnost za organizování státního puče. Dle spravedlnosti musí být souzeni a spravedlivě potrestáni. Dodnes udržují oklamané katolíky Haličiny ve falešné euforii. Pokrytecky zamlčují cíl euromajdanu, kterým jsou tyto eurostandardy:

1) gender-homosexualismus spojený s kradením dětí,

2) likvidace křesťanství a všech morálních hodnot,

3) totální krach ekonomiky,

4) ztráta nezávislosti Ukrajiny.

Nejde jen o vlastizradu, ale i o zradu Boha a církve.

Euro-majdan – zrada Boha i národa

14. 12. 2013


Na Ukrajině se v těchto dnech rozhoduje, zda globalizační holocaust planety bude zastaven. Agenti Ameriky prosazují likvidaci křesťanství skrze amorální homosexualismus spojený s kradením a tyranií dětí. Na Ukrajině jsou to především církevní leadeři, kteří zradili Boha, církev i národ. V jejich čele stojí dva Američané – kardinál Huzar a Boris Gudziak. S nimi tvoří ideologickou jednotu zrady hlava uniatské církve Ševčuk. Tito leadeři iniciovali euro-majdan, aby prosadili autogenocidu Ukrajiny. Jsou to profesionální lháři, kteří vyzývají k nenásilí, ale ve skutečnosti skrytě prosazují krvavý převrat.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]