Abdikace papeže Františka – velikonoční výzva

Praha, 16.4.2017

Byzantský patriarchát se na Vás v době postní obrátil, abyste zvážil svou abdikaci z úřadu.

Nedávno bylo zveřejněno, že jste se zasadil za to, aby pedofilní kněží, kteří zneužívají děti, už nebyli trestáni vězením, ale modlitbou. Oběti jsou v šoku! Zneužívání dětí se tím stává normálem a pedofilové už nemají zábrany, aby v tyranizování dětí pokračovali.

Když v minulém roce v Římě probíhala 1,5 milionová manifestace proti adopci dětí homosexuály, kteří jsou často pedofily, manifestaci jste nepodpořil, ale velmi tvrdě odsoudil. Tímto jste se postavil na stranu deviantů, a proti nevinným dětem a rodičům! Mluvit fráze o uzdravujícím hlazení dětí a přitom de facto podporovat adopci dětí homosexuály a pedofily, je do nebe volající pokrytectví. Tím zároveň podporujete i krutý mechanismus juvenilní justice!

Šance pro Irsko – pokání

29. 5. 2015

Irskému národu

22. 5. 2015 v Irsku proběhlo referendum, kterým se národ ze své vlastní vůle domohl zavedení sňatků homosexuálů a leseb. Referenda se zúčastnilo 60,5 % voličů. Tímto si irský národ vyžádal svůj zánik. Boží slovo jasně říká, že za hřích homosexuality padl na Sodomu a Gomoru oheň z nebe a že tento trest je výstrahou pro všechny národy (Jud 7). Horší je však oheň věčný, který čeká po smrti ty, kteří tohoto ducha přijali. Nakolik byla veřejnost zmanipulována, jak se zmínili dokonce i někteří europoslanci, to ať řeší ti, kteří jsou k tomu kompetentní. My na prvním místě upozorňujeme na zločiny uvnitř církve – hereze, synkretismus s pohanstvím a popírání Božích zákonů.

Hlavní vinu za morální katastrofu v Irsku nese církevní hierarchie, která netrestala pedofilii v řadách kněží, kteří působili ve výchovných ústavech pro mládež. V posledních desetiletích progresovala duchovní infekce herezí, které popírají Božství Kristovo, Jeho vykupitelskou smrt na kříži (arcib. Zollitsch), reálné a historické vzkříšení Kristovo, inspiraci Písma svatého.

Pastýřský list pro maďarské biskupy

18. 5. 2015

Vážení biskupové Maďarska!

Žijete v historické době, kdy vlivem ideologie konzumu, který je spojen s amorálními zvrácenostmi, nastává postupná autogenocida národů. Jde o preferování homosexualismu, pedofilie, zoofilie, narkotik, eutanazie i pro děti a zdravé lidi, kradení lidských orgánů. Tato doba je tvrdě antikřesťanská a antikatolická. Jde o narušení identity jedince, formování jakýchsi biorobotů pomocí ideologie genderu. Ta lživě stírá Bohem daný rozdíl mezi mužem a ženou a plodí de facto psychicky narušená individua, která se stávají hříčkou nejrůznějších nejen nečistých, ale i sadistických démonů. Tato individua jsou pak cílevědomě prosazována na klíčová místa, aby normální lidi terorizovala nastolením antizákonů, sankcemi a vězeními. V současné době je v EU prioritou nejen legalizace, ale přímo privilegování homosexualismu a sexuálních zvráceností spojených s kradením dětí milujícím rodičům, a to ne z narušených, ale z dobrých rodin. Umělou záminkou pro kradení dětí je tzv. „násilí v rodině“, „udušující láska“, kterým se v tomto systému nazývá zdravá křesťanská a morální výchova.

Odvolání mons. Franca z úřadu

Lvov, Ukrajina, 1. 1. 2014

Státní sekretariát Vatikánu

 

Pedofilní prelát Antonio Franco se dopustil konkrétních zločinů na neplnoletých. Unikl spravedlivému trestu a byl pouze jako nuncius přeřazen z Ukrajiny do Jeruzaléma, kde je nunciem dodnes. Jestliže Vatikán pedofilní preláty netrestá, žádáme, aby Státní sekretariát Vatikánu dotyčného odvolal z funkce aspoň proto, že překročil 75 let věku života.

V Americe stály pedofilní skandály církev 2 miliardy dolarů a ztrátu morálního kreditu. Rozšířily se přes Irsko až do Austrálie. Bohužel, Vatikán žádná účinná opatření nekoná.

Bývalý nuncius na Ukrajině, Franco, se dopustil nejen morálních zločinů, ale i zločinu proti církvi a národu.

Výzva ex-papeži Benediktu k pokání (+ video)

Lvov, 16. 8. 2013

 

Vážený Monsignore,

obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát. Dne 1. 5. 2011 Patriarchát zveřejnil, že jste na sebe stáhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9. Dopustil jste se apostatického gesta vyhlášením heretika Jana Pavla II. za blahoslaveného. Tím jste na oltář církve postavil ducha Assisi – ducha antikrista.

Protest proti masové demoralizaci dětí

Lvov, 5. 5. 2012

Generální tajemník OSN

Ban Ki-moon

Vážený pane generální tajemníku,

mezi programy OSN patří mezinárodní zavedení sexuální antivýchovy do škol. Jejím zakladatelem byl pedofil Kinsey, který se se svými 9 pedofilními přáteli dopouštěl zvrácených pokusů na dětech. V dnešní době začíná „gender osvěta“ na všech stupních škol už od mateřských školek. V podstatě jde o zavádění protipřirozené homosexuality a transsexuality s cílem učinit z dětí jedince závislé na zvrácené sexualitě, kteří ztratili svědomí i rozum. Podle biblické terminologie jde o vytvoření podmínek k masové posedlosti nečistými démony a démonizaci jedinců i celých národů.

Snaha o uzákonění pedofilie

Lvov, 23. 4. 2012

 

Generální tajemník OSN

Ban Ki Moon

Vážený pane generální tajemníku,

masmédia opublikovala informace, které se týkají OSN a Vaší osoby: Komise OSN pro populaci a rozvoj zvažuje tzv. „právo na sexuální a reprodukční zdraví“ desetiletých dětí.

Vy, pane generální tajemníku, s touto demoralizací dětí souhlasíte místo toho, abyste prostřednictvím OSN děti chránil a prosazoval morální zákonodárství, na němž byla vybudována Evropa i Amerika. Nedávno jste řekl: „Mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, sdílejí lidské právo na zdraví včetně sexuálního a reprodukčního zdraví.“ Pane generální tajemníku, toto „právo“ umožní dětem přístup k potratům a antikoncepci!

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]