Prach jsi a v prach se obrátíš

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Duch svatý, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, přebývá ve vás

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Církevní kariéra?

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Musíme nazývat hřích hříchem

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Reálná situace v církvi

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Duch antikrista v církvi

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Spasení je jen v Kristu

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Petr jim odpověděl: čiňte pokání a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“

Sk 2,38-39 (23.10. – 6.11.2016)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]