Výzva slovenskému národu k pokání (+ video)


Drazí věřící slovenského národa!

V neděli 5. 7. 2015 je svátek sv. Cyrila a Metoděje.

Je paradoxem, že právě na jejich svátek před 20 lety biskupská konference schválila používání okultní metody ve farmacii – homeopatii. Veškerý katolický tisk tuto zprávu bleskově rozšířil, a hned byly všechny lékárny zavaleny homeopatickými pseudoléky. Tím byla de facto schválena i akupunktura, akupresura, čínské masáže, Silvova metoda, reiki a celá škála okultních praktik spojených s propagací okultní literatury.

Jaká je pravda o homeopatii? Homeopatie je velkým podvodem, jak svědčí neuplacení vědci. Po duchovní stránce je spojena se zakázanými praktikami věštění a magie. KBS schválením homeopatie stáhla prokletí na církev i národ. Tím otevřela dveře korupci ve farmaceutickém průmyslu. Dealeři homeopatie začali uplácet lékaře a lékárníky, a tím otupili jejich svědomí.

KBS však dále mlčela k invazi okultismu i s ní spojené korupci. Nenapsala ani jeden jasný pastýřský list, kterým by varovala před neopohanstvím. Zodpovědnost za duchovní devastaci proto dopadá na slovenské biskupy. Dodnes KBS nečinila adekvátní pokání. Ať alespoň nyní poví pravdu, že homeopatie není vědou, ale okultní praktikou a že katolík nemůže tyto okultní pseudoléky používat. Ať je zničí a vyhodí do kontejneru.

Všichni věřící Slováci by měli v pokání následovat Efezany. Ti jako gesto pokání spálili knihy, které propagovaly věštění a magii v ceně 50 000 denárů. Co následovalo? „Boží slovo pak mocně rostlo a rozmáhalo se“ (Sk 19,19-20).

Sv. Cyril a Metoděj křtili pohany, kteří se předtím radikálně odřekli pohanských praktik podobně jako Efezané. Při odříkání se zlého ducha a všech jeho skutků plivli směrem na západ, který symbolizoval říši zla. Křtilo se buď ponořením, anebo politím vodou.

I současné Slovensko by mělo začít pokání tím, že každý křesťan spálí pohanskou literaturu spojenou s magickými praktikami. Dále ať spálí knihy propagující hereze a nečistotu s pornografií. Spálení knih ať je provedeno blízko nějaké řeky či jezera. Před křtem pokání ať se každý odřekne ďábla a všech jeho skutků a plivne směrem na západ. Gesto křtu pokání ať vykoná tím, že se třikrát ponoří do vody v jezeře či řece a vysloví: Obnovuji svůj křest ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Kdo je starý a nemocný, může toto gesto učinit doma. Ať si nalije vodu na hlavu a řekne totéž. Předtím ale ať očistí svou knihovnu od škodlivé literatury.

Křesťané Západního Slovenska ať toto gesto učiní v řece Moravě, která je spojena s Velkomoravskou minulostí. Řeka protéká lokalitami Uherského Hradiště, kde jsou nejstarší vykopávky a rovněž kolem Kopčan až po Děvín.

Byzantský katolický patriarchát navrhuje státním úřadům Slovenska, aby k obnovení duchovního Velehradu na Slovensku daly vybudovat most pro pěší přes řeku Moravu, čímž bude lokalita Kopčan a Mikulčic spojena v jeden celek.

V blízkosti řeky Moravy ať je postaveno sousoší sv. Klementa se sv. Cyrilem a Metodějem. Solunští bratři přinesli na Velkou Moravu ostatky sv. Klementa z Chersonesu, dnešního Sevastopolu. Sv. Klement byl žákem sv. apoštola Petra. Později se stal papežem. Podstoupil mučednickou smrt utopením v Černém moři u pobřeží Chersonesu. Cyrilometodějská misie je spojena s tímto světcem.

Podstatou cyrilometodějské misie je přijetí spasitelné víry v Krista, očištěné od herezí a neopohanství. Důsledkem současné propagace neopohanství je amorální gender, tedy tzv. rodová rovnost, podle které prý člověk už není ani muž ani žena, ale jakési „ono“. Tento systém je spojen s kradením dětí juvenilní justicí. Jde o proces naplánované duchovní i fyzické autogenocidy slovenského národa. Svým pokáním ho Slováci vpravdě zastaví, jak to vyjadřuje hymna: Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú.“

Kéž 5. července projde celé Slovensko ohněm pokání a vodou vzkříšení!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

28.6.2015

Kopie:

KBS

Prezidentu a vládě SR

 

Stáhnout: Výzva slovenskému národu k pokání (28/6/2015)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]