Modlitební stráže (nepřetržitá modlitba)

Byzantský katolický patriarchát vybízí křesťany, aby se obrátili v nepřetržité modlitbě k Bohu. On vám dá moudrost i odvahu k boji proti démonským silám temnoty. On skrze vaši víru zachrání tvůj národ. Proto zakládejte modlitební stráže. Všichni ať se modlí denně svatou hodinu od 20-21 hodin po celý rok. 23 lidí pak obsadí dalších 23 hodin dne, to je jedna modlitební stráž, která se modlí týden. Pak tři týdny se modlí jiné tři modlitební stráže, rovněž po týdnu. Tento rytmus se stále opakuje celý rok. Změna stráží je v neděli večer ve 21 hodin. Ty sám sepiš na 23 hodin dne 23 lidí na modlitební stráže a začněte v nejbližší neděli večer s modlitbou víry. Po skončení týdne modliteb máte tři týdny přestávku a čtvrtý týden znovu začínáte. Tak to čiňte celý rok. Bůh slibuje záchranu tvého národa. Pokud se ti nepodaří sehnat 23 lidí, začni s tolika, kolik vás je, anebo kdybys byl úplně sám, vyber si konkrétní hodinu dne, která ti nejlíp vyhovuje, dej slib Bohu na 1 rok a vytrvej! Čím více lidí to udělá tak jako ty, tím dříve bude vytvořena nepřetržitá modlitba, i když o sobě vzájemně nevíte. Nezapomeň, Bůh tě vidí a počítá s tebou!

 

Stáhnout: Modlitební stráže (nepřetržitá modlitba)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]