Papežovo „milosrdenství“ má na svědomí nejtěžší tyranii lidstva

28.6.2016

Pseudopapež František při příležitosti návštěvy Arménie v neděli 26. 6. 2016 řekl: „Římskokatolická církev by se měla omluvit homosexuálům za to, jak se k nim chovala“.

Odpověď: Římskokatolická církev by se měla omluvit na prvním místě Bohu a dělat pokání z toho, že nenazývá hřích hříchem, že hlásá hereze, které popírají podstatu církve, a synkretismus, který místo úcty k pravému Bohu hlásá úctu k pohanským náboženstvím a jejich démonům (Nostra aetate, 1965). Touto zradou víry stáhla na křesťanské národy prokletí, jehož důsledkem je invaze homosexualismu (viz Ř 1,18n). Dnes ho architekti NWO používají jako prostředek k autogenocidě jednotlivých národů. Katolická církev se nemá ostentativně omlouvat, ale má dělat účinné pokání za to, že těm, které má na svědomí – homosexuálům, nedává účinný prostředek k jejich vysvobození skrze hlásání evangelia v moci a ani je nevybízí k spasitelnému pokání z tohoto hříchu. Naproti tomu papež absurdně chce, aby se křesťané omlouvali za to, že ve shodě s Božím zákonem nazývají homosexualitu hříchem a ohavností (Ř 1,26, Jud 7).

Navíc, velká část homosexuálů jsou i pedofilové. Církev se omlouvala obětem pedofilie a v USA platila dokonce miliony dolarů za soudy. Nyní se František pro změnu homosexuálům, de facto i pedofilům omlouvá. Co brát vážně? Zač se bude omlouvat zítra?

Papež dále manipulačně říká: „… církev by se měla omluvit i chudým, … dětem nuceným pracovat“.

Odpověď: Papež by se neměl teatrálně omlouvat, ale měl by v současné době vystoupit proti metodám juvenilní justice, která z umělých důvodů krade milujícím rodičům děti. Měl by vyzvat OSN ke zrušení zločinné Úmluvy o tzv. právech dítěte, která je základem pro všechny juvenilní zákony, a má na svědomí miliony dětských tragedií. Jen v Norsku 59 takto ukradených dětí ročně páchá sebevraždu, a jaká hrozná traumata prožívají další statisíce ukradených dětí! Proč papež k těmto zločinům mlčí, když je tak milosrdný k homosexuálům a transsexuálům? Proč mlčí k tomu, že v Itálii se obchoduje s dětmi na orgány? Proč proti tomuto do nebe volajícímu zločinu radikálně nevystoupí? Kam se podělo jeho milosrdenství? Proč papež účinně neprotestuje a nevyzývá mezinárodní organizace, především OSN, k zrušení programů sexuální antivýchovy dětí už od 4 let? Na základě těchto programů jsou děti morálně i psychicky devastovány a démonizovány. To jsou zločiny těžší, než kdyby tyto děti byly usmrceny. Tyto zločiny padají dnes na hlavu tohoto tzv. milosrdného papeže, který ve skutečnosti má svým cynickým mlčením na svědomí nejtěžší tyranii lidstva.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Stáhnout: Papežovo „milosrdenství“ má na svědomí nejtěžší tyranii lidstva  (28.6.2016)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]