Otevřený dopis čtyřem kardinálům /W. Brandmüller, R. Burke, C. Caffarra a J. Meisner/

25.11.2016

Vážení monsignoři,

napsali jste a zveřejnili dopis Františku Bergogliovi. Velmi decentně jste od něj vyžadovali nutné minimum, totiž vysvětlení, jestli jeho výroky v exhortaci Amoris laetitia neprotiřečí v konkrétních bodech exhortaci Jana Pavla II. Veritatis splendor. František vám dodnes nedal žádnou odpověď a zřejmě ani nedá.

Je třeba veřejně ocenit vaši odvahu vymanit se z církevní korektnosti. Je vymaněním se z falešné poslušnosti, která nekriticky přijímá i nejhrubší hereze protiřečící Písmu a svaté Tradici. (srov. Sk 4,19) Vy jste udělali tento hrdinský krok na obranu Božího zákona a církve. V současné době probíhá proces masového sebezničení církve herezemi, internáboženským dialogem, islamizací, schvalováním amorálnosti (František líbá nohy transsexuálům) … Ve skutečnosti jsou tak na hlavu postaveny jak evangelium, tak apoštolská tradice i celé křesťanství. Faktem zůstává, že František je panheretik a že dle věroučné encykliky Cum ex apostolatus officio Pavla IV., je neplatným papežem! Poslouchat ho a podřizovat se mu více než Božímu slovu a svaté Tradici je znakem jednoty s herezí. Každý, kdo ho poslouchá a tvoří s ním vnitřní jednotu, je pod Boží anathemou dle Gal 1,8-9. Jedinou cestou záchrany pro církev je vnitřně i zevnějškově se odřeknout pseudopapeže i ducha, kterého reprezentuje! Prostředkem k tomu je aktuálně zkonkretizovaná obnova křtu. V přiloženém formuláři ji předkládáme vám, všem kardinálům, všem biskupům, všem kněžím a celé katolické veřejnosti. Pokud se někomu bude zdát ve formulacích něco nejasného, jsme ochotni podat veřejné vysvětlení. Požadavek obnovy je pro současnou katolickou církev Božím požadavkem, z něhož bude Bůh při posledním soudu vyžadovat bilanci, a to od každého kardinála, biskupa, kněze i laika!

Náš Byzantský katolický patriarchát je v současné době prorockým hlasem volajícího na poušti. V tomto adventu 2016 připravte cestu Páně!

V Kristu

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                      + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

+ Samuel OSBMr

mluvčí BKP

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Kopie:

Kardinálům a biskupům katolické církve

Pravoslavným biskupům

Představitelům politických vlád v Americe a v Evropě

Masmédiím

 

Formulář:

Obnova křtu: odřeknutí se satana a duchů zla a vědomé přijetí

a vyznání základních pravd evangelia a svaté Tradice

 

1) Odříkám se ducha antikrista, ducha historicko-kritického neomodernismu a ateizmu, který je za ním!

2) Odříkám se ducha synkretismu, ducha Nostra aetate, tedy ducha úcty k pohanským kultům a jejich démonům i jejich realizace v internáboženském dialogu (Assisi, Astana…)!

3) Odříkám se ducha gender ideologie, prosazující všechny formy sexuálních deviací LGBTQ!

4) Odříkám se ducha satanismu za juvenilní justicí, který psychicky, sexuálně i fyzicky tyranizuje a zabíjí děti!

5) Odříkám se satana a démonů, především těch, kteří dnes působí skrze různé skryté formy magie, věštění a spiritismu (homeopatie, akupunktura, hypnóza, věštění kyvadlem…) a ducha New Age!

6) Odříkám se ducha svobodného zednářství i NWO, který programuje morální, duchovní a fyzickou autogenocidu lidstva!

7) Odříkám se všech církevních démonů, především ducha fariseizmu, saduceizmu, církevní pýchy, bezduchého obřadnictví, mrtvolného zákonictví a jidášského mamonářství.

Věřím a vyznávám, že za mě a za moje hříchy Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých, a to reálně a historicky!

Přijímám Pána Ježíše za svého Spasitele a jemu odevzdávám a denně mu chci odevzdávat svůj život!

Přijímám a denně chci přijímat testament z kříže vyjádřený Kristovými slovy učedníkovi: „Hle tvá matka!“

Přijímám a denně chci přijímat v plnosti Ducha svatého, abych byl martyrem Kristovým jako apoštolé!

Podpis kardinála (biskupa, kněze) ______________

dne ____________

 

Stáhnout: Otevřený dopis čtyřem kardinálům /W. Brandmüller, R. Burke, C. Caffarra a J. Meisner/ (25.11.2016)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]