Výzva prezidentu Putinovi a Dumě v otázce juvenilní justice

1. 2. 2017

Vážený pane prezidente a členové vlády,

prezident USA zrušil privilegia LGBT i zákon o čipizaci a vyhlásil boj proti terorismu IS, a tím de facto i boj proti NWO.

Byzantský patriarchát usiluje mimo jiné i o ochranu dětí a mládeže před zločineckým mechanismem prosazovaným NWO, kterým je juvenilní justice.

Je chvályhodné, že Ruská federace nikdy neuzákonila LGBT zvrácenosti, ani nedovolila na svém území demoralizační gay pride. V oblasti juvenilní justice, obzvlášť Vám, pane prezidente, patří poděkování za zákaz mezinárodní adopce zákonem Dimy Jakovleva a rovněž v tyto dny za zrušení juvenilního zákona, který trestal rodiče až dvěma lety vězení za zdravou výchovu dítěte. Bohužel, v ruské legislativě zůstává ještě mnoho zákonů, které umožňují tzv. orgánům péče krást děti z rodin. Tyto nejtěžší zločiny byly uzákoněny pod pozitivními pojmy a prosazeny v závislosti na zločinné Úmluvě OSN o tzv. právech dítěte a na rezolucích Rady Evropy.

Před několika lety ministr vnitra Itálie, Roberto Maroni, přiznal, že z 1260 vyvezených ruských dětí kromě pěti všechny skončily na černém trhu s orgány. Mechanismus juvenilní justice ve všech jeho formách musí být v Rusku vykořeněn!

Pokud má člověk vážně brát morální principy, které jsou prospěšné pro jedince, rodinu i společnost, není to možné bez sebeoběti. K přemáhání lži a egoismu je potřebný spravedlivý zákon a vnitřní motivace. Motivaci dává křesťanská víra, která pravdivě odpovídá na nejzákladnější otázky života, jakými je smysl života, smysl utrpení, otázka smrti, zla a dobra, odpuštění hříchů skrze Kristovu smrt na kříži, otázka Božího soudu a věčného trestu, anebo věčné odměny po smrti. Křesťanský fundament byl v Rusku od dob sv. Vladimíra a na něm byla postavena ruská rodina.

Dnes je jako součást výchovy nutná prevence před přijímáním dekadentních proudů, a ta spočívá v celospolečenské přípravě mladé generace na zodpovědné manželství a rodičovství. K tomu by měly posloužit filmy a programy, které zdůrazňují morální hodnoty a kde je vzorem pozitivní hrdina. Kultura, školství a masmédia by měly mít jako prioritní úkol boj proti negativním jevům a prosazování pozitivních programů. V Číně zakázali v médiích vysílání filmů, ve kterých je nečistota, zvrácenost a okultismus.

Pravdivé křesťanství není možné bez hlásání základních pravd a jejich přijetí za vlastní. Proto Byzantský patriarchát navrhuje Vám, pane prezidente, abyste dal možnost některému z členů našeho patriarchátu provést kursy a tréninky pro klíčové pracovníky politiky, kultury a masmédií o základech křesťanství. Cílem je vytvořit podmínky, aby živé křesťanství prokvasilo ruskou společnost, která byla 70 let paralyzována ateistickou výchovou a nyní téměř 30 let pseudokulturou dekadentního Západu.

V Kristu

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Kopie:

Prezidentu USA a americké vládě

Prezidentům členských států EU

Masmédiím

 

Stáhnout: Výzva prezidentu Putinovi a Dumě v otázce juvenilní justice (1.2.2017)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]