Bude na Slovensku hořet protiústavní Korán?

11. 3. 2017

Politikům Slovenska

Přišel čas, kdy se každý upřímný člověk musí jasně distancovat od islámského násilí!

Vyznavačům islámu Korán přikazuje nenávidět káfira – nemuslima. Nenávist Koránu je tím namířena i proti každému občanu Slovenska!

Citace z Koránu:

„Až uplynou čtyři posvátné měsíce, zabíjejte nevěrce, kdekoliv je najdete, uchvacujte je do zajetí, zachvacujte jejich domy.“ (9:5)

„Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného.“ (25:52)

„A nevěřící jsou pro vás nepřátelé zjevní.“ (4:101)

„A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72)

„Neochabujte v pronásledování těchto lidí!“ (4:104)

„…usekávejte jim hlavy a když je přemůžete, zajímejte je a silně je držte.“ (47:4)

„Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil; … aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou.“ (8:17)

„Bojujte proti těm, kdo nevěří v Alláha… dokud se nepodrobí.“ (9:29)

„A je vám předepsán boj, i když je vám nepříjemný.“ (2:216)

„Bojujte tedy proti nim … aby všechno náboženství bylo jen Alláhovo.“ (8:39)

Korán přikazuje brutálně zabíjet, křižovat, sekat lidem ruce, nohy a nožem rituálně odřezávat hlavy. Korán má na svědomí 548 dobyvačných válek a 270 milionů mrtvých.

Zoufalým protestem čtyřiadvacetileté slovenské občanky proti islámskému násilí (džihádu) bylo spálení pod praporem Slovenské republiky Mohamedových „instrukcí“ k nenávisti a zabíjení. Za to ji zásahová jednotka absurdně zatkla jako nebezpečného zločince a hrozí jí několikaleté vězení.

Ptáme se: Řídí se Slovensko ještě svou Ústavou, anebo se už řídí zákony šaría?

Ti, kdo přikázali zatknout a soudit nevinnou, ať jsou sami zatčeni a odsouzeni do vězení za prosazování systému, který porušuje Ústavu, a za vlastizradu.

Mírový islám neexistuje! Islám je politicko-ideologický státní systém a jeho podstatou je džihád, tj. válka s nemuslimy až do jejich úplného podrobení a nastolení zákonu šaría na celém světě. Jestliže jsou někteří muslimové umírnění, jsou to ti, kteří se Koránem zatím, dokud není nastolena šaría, ještě plně neřídí.

V době, kdy islamisté terorizují celou západní Evropu, ať každý politik demonstrativně spálí Korán, anebo aspoň ty části koránu, které odporují Ústavě. To bude důkazem, že skutečně háji zájmy svého národa!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Stáhnout: Bude na Slovensku hořet protiústavní Korán? (11.3.2017)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]