Patriarcha

+ Eliáš Antonín Dohnal OSBMr

Narozen r.1946 Hluk, Česká republika, na kněze vysvěcen r.1972, vstup do řehole sv. Bazila Velkého a změna obřadu r.1991, doktorát z teologie Praha, učitel dogmatiky (Prešov SR), katolický biskup, rukopoložen na arcibiskupa r. 2009, jmenován Byzantským katolickým patriarchou 05.04.2011 skrze volbu a vkládání rukou biskupů Synodu v čele s hlavou arcibiskupem Michajlem Osidačem.


Zveřejnění patriarchátu Zvěstování Páně 7.4.2011

Volba patriarchy

Byzantského katolického patriarchátu

 

Dne 5.4.2011 se konala volba patriarchy

Byzantského katolického patriarchátu.

Synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve

ustanovil arcibiskupa Eliáše Antonína Dohnala OSBMr

prvním patriarchou.

Ať mu náš Pán Ježíš Kristus

udělí svou milost a sílu, aby moudře

spravoval svěřený úřad.

Celý synod odevzdává nově zvoleného patriarchu

našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu

a pod ochranu Přesvaté Bohorodičky.

 

Lvov, Žovkva, 5.4.2011

 

+ Michael Osidač, Hlava UPHKC

+ Markian Hitiuk OSBMr

+ Metoděj Špiřík OSBMr

+ Samuel Oberhauser OSBMr

+ Bazil Kolodi OSBMr

+ Timotej Sojka OSBMr

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]