Fotogalerie

kristovo-vzkriseni cz-jezis-opravdu-vstal-z-mrtvych cz-bear-in-mind-jesus_-painful-suffering-1

Oznámení prezidentům a představitelům států Evropy a světa

Lvov, Ukrajina, 5.5.2011

 

Vážení političtí představitelé,

Byzantský katolický patriarchát (BCP) se cítí zavázán pravdivě vás informovat o radikální změně, která nastala v katolické církvi skrze tzv. beatifikaci papeže Jana Pavla II.

Papež Benedikt XVI. beatifikací ducha Assisi – ducha odpadlictví – sám sebe vyloučil z Kristovy církve.

Dnem 1.května 2011 nastal stav sedes vacantis. To znamená, že papežský stolec je uprázdněn a papež-apostata už nezákonně okupuje úřad.

Boží výzva všem kněžím římskokatolické církve

Lvov, Ukrajina, 5.5.2011

 

Byzantský katolický patriarchát jménem Božím vyzývá všechny římskokatolické kněze, aby se oddělili od ducha Assisi – ducha antikrista. Boží soud nastává od hlavy, od hierarchie a kněžstva.

1.5.2011 gestem blahořečení Jana Pavla II. papež Benedikt XVI. vyvýšil na oltář církve ducha Assisi – ducha antikrista. Tím sám sebe vyloučil z církve dle Gal 1,8-9. Nastal stav sedes vacantis. Skrze oficiální přijetí ducha antikrista Bůh odňal ustavičnou oběť od katolické církve (viz Dan 8,11-14; Mt 24,15).

Protože kněz vyznává v liturgii svou jednotu s papežem i s biskupem, je nyní povinen:

1) veřejně se před lidmi distancovat od ducha Assisi,
2) přestat ve svaté liturgii připomínat jméno ex-papeže Benedikta XVI. i apostatického biskupa.

Pastýřský list kněžím řeckokatolické církve

Lvov, Ukrajina, 5.5.2011

 

Byzantský katolický patriarchát jménem Božím vyzývá všechny řeckokatolické kněze, aby se oddělili od ducha Assisi – ducha apostaze. Duch Assisi prezentuje herezi falešnou jednotu Krista s démony. Boží soud nastává od hlavy, od hierarchie a kněžstva.

1.5.2011 gestem blahořečení Jana Pavla II. papež Benedikt XVI. vyvýšil na oltář církve ducha Assisi – ducha antikrista, tím sám sebe vyloučil z církve dle Gal 1,8-9. Nastal stav sedes vacantis. Skrze oficiální přijetí ducha antikrista Bůh odňal ustavičnou oběť od katolické církve (viz Dan 8,11-14; Mt 24,15).

Neomylnost papeže

Lvov, 4.5.2011

 

První vatikánský koncil formuloval dogma o neomylnosti papeže. Formulace obsahovala vyjádření, že papež je neomylný ve věcech víry a mravů, když vystupuje ex cathedra. To znamená tehdy, když vyhlašuje určitou pravdu, jasně ji formuluje a zároveň se dovolává Boží autority. Všichni katolíci jsou pak takto vyhlášenou pravdou vázáni ve svědomí před Bohem. Dogma o neomylnosti papeže nezaručuje, že papež se v soukromém životě a v soukromých teologických pohledech nemůže mýlit. Také to neznamená, že on sám nemůže upadnout do hereze anebo apostaze. Pokud upadne do apostaze a nechce se od ní oddělit, není už papežem, protože je na něm Boží anathema. Benedikt XVI. a s ním sjednocená apostatická hierarchie zastávají herezi synkretismu (viz Assisi) a chtějí, aby tato hereze byla všemi považována za učení církve.

Vyjděte z Babylónu do Jeruzaléma!

Lvov, 4.5.2011

 

Beatifikace apostaty znamenala vyvýšení na oltář katolické církve ducha Assisi – ducha antikrista. V církvi tak převzal vládu duch apostaze, který popírá základní pravdy evangelia. Od 1.5.2011 zevnější katolická struktura už nereprezentuje církev Kristovu. Nastal odpad celé katolické církve. Katolík, který chce být dnes spasen, se musí nutně oddělit od apostatického papeže i od apostatické struktury s duchem smrti (tzn. od hierarchie, heretických teologů a kněží). Tato struktura toleruje a privileguje nejtěžší zločiny proti víře a morálce, všechny současné hereze, homosexualitu, pedofilii…

Duch Assisi a neplatná liturgie (+ video)

Lvov, Ukrajina 1.5.2011

 

Papežská rada pro jednotu křesťanů ve filmu Ut unum sint zveřejňuje oficiální postoj Vatikánu k Assisi slovy: „Během tohoto setkání se oni – to znamená pohané – modlili zvlášť, ale v tom samém duchu.“ Pravdou je, že se modlili i společně – dokonce s papežem. Modlili se v tom samém duchu, ale to nebyl Duch Krista. Byl to duch antikrista.

Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (+video)

Lvov – Ukrajina, 1.5.2011

Byzantský katolický patriarchát v autoritě apoštolského a prorockého úřadu ve jménu Pána našeho Ježíše Krista před Bohem zavazuje ve svědomí všechny katolíky a zveřejňuje:

1) Beatifikace zemřelého papeže Jana Pavla II. je neplatná.
2) Zemřelý papež Jan Pavel II. dle Galaťanům 1,8-9 sám sebe vyloučil z Kristovy církve. Příčinou bylo jeho apostatické gesto v Assisi, kterým otevřel církev duchu antikrista.
3) Papež Benedikt XVI. beatifikací ducha Assisi – ducha antikrista – sám sebe rovněž vyloučil z Kristovy církve.

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]