Fotogalerie

SAMSUNG cz-fasting-serves-to-strengthen-our-faith cz-do-not-suffer-alone

Výzva k misii v Rusku – 2.část

 

Předkládáme konkrétní program přípravy kněžstva k vnitřní misii Ruska:

Jde o zavedení polomnišského stylu života pro kněze. Svatý Bazil zdůrazňoval: „Běda samotnému! Je-li sám a klesne, nemá nikoho, kdo by ho zvedl.“ (Kaz 4,10) Od neděle večera do úterka do oběda je třeba vy-tvořit podmínky duchovní pouště – to znamená samoty, v ústraní od své rodiny a zevnějších starostí, aby byla možnost věnovat se v bratrském společenství modlitbě a Božímu slovu. Model, který zde podáváme byl vyzkoušen komunitou sedmi biskupů po dobu několika let a osvědčil se.

Materiál k duchovnímu programu ať si každý vytiskne a má ho ve formě brožurky stále k dispozici během společného setkání trvajícího 1,5 dne.


Stáhnout: Výzva k misii v Rusku – 2.část (formát doc)

Výzva k misii v Rusku – 2.část (formát pdf)

Výzva pravoslavným patriarchům a biskupům

Lvov, 15.4.2011

Ctěný patriarcho,

Ctěný vladyko,

dne 30.3.2011 jsme Vám napsali dopis, v němž Vás varujeme před účastí na blahořečení papeže apostaty Jana Pavla II. a rovněž před účastí na tzv. mírovém setkání v Assisi. Účast na těchto akcích je veřejným gestem jednoty s duchem Assisi, tedy s duchem antikrista. Jménem Božím Vás zapřísaháme, abyste zůstal věrný Kristu a Jeho evangeliu. Pokud se zúčastníte apostatické akce, dopadá na Vás Boží anathema a náš nově založený Byzantský katolický patriarchát bude nucen Vaši apostazi zveřejnit před celým křesťanským světem.

Zveřejnění patriarchátu Zvěstování Páně 7.4.2011 (video)

Volba patriarchy

Byzantského katolického patriarchátu

Dne 5.4.2011 se konala volba patriarchy

Byzantského katolického patriarchátu.

Synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve

ustanovil arcibiskupa Eliáše Antonína Dohnala OSBMr

prvním patriarchou.

Ať mu náš Pán Ježíš Kristus

udělí svou milost a sílu, aby moudře

spravoval svěřený úřad.

Celý synod odevzdává nově zvoleného patriarchu

našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu

a pod ochranu Přesvaté Bohorodičky.

 ...

Dopis ministru kultury Ukrajiny

Lvov, 7.4.2011

Ministr kultury Ukrajiny

Michael Kuliňak

Vážený pane ministře,

tímto Vám oznamujeme, že dne 5.4.2011 byl založen Byzantský katolický patriarchát (BKP, Byzantine Catholic Patriarchate). Patriarchou byl ustanoven arcibiskup Eliáš (65).

Prosíme, abyste tuto realitu vzal na vědomí. Jde o vnitřní církevní změnu, kterou je stát povinen respektovat.

Výzva Byzantského katolického patriarchátu vedení UHKC

Lvov, 7.4.2011

 

Synod biskupů UPHKC se obrátil na každého biskupa UHKC osobně. Dopisem z 1.4.2011 vám zdůraznil mimořádnou závažnost doby, v níž se mění ukrajinské zákonodárství. Je zaváděna homodiktatura a juvenilní justice, která bere řádným rodičům jejich děti.

V dopise vám bylo připomenuto, že v roce 2008 jste na sebe uvrhli Boží anathemu z důvodu jednoty s duchem herezí ex-kard. L. Huzara. Kromě jiných herezí L.Huzar veřejně schvaluje homosexualitu. Každého z vás jsme proto vybídli, aby vyznal pravou katolickou víru, a to před Bohem i svědky. Potom, aby v pastýřském listu každý z vás vyzval všechny věřící dané řeckokatolické diecéze, aby se zúčastnili manifestace v diecézním městě.

Oznámení o založení a vyhlášení Byzantského katolického patriarchátu

Lvov, 7.4.2011
Slavnost Zvěstování

Papež Benedikt XVI.

Řím

Svatý otče,

Synod biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve na svém mimořádném zasedání 5.4.2011 řešil kritickou situaci v katolické církvi a narušování spasitelné víry. Je tragedií, že mnozí katolíci i hierarchie přijímají nové učení a jiného ducha, který je v rozporu se základními pravdami evangelia a apoštolské Tradice.

Reakcí Synodu na tento katastrofální stav bylo založení a vyhlášení Byzantského katolického patriarchátu. Jeho cílem je zaštítit všechny věřící, kteří chtějí zachovat neporušený poklad katolické víry, nehledě na národnost či přináležitost do jakékoliv katolické církve či tradice.

Oznámení o založení Byzantského katolického patriarchátu (BKP)

Lvov, 7.4. 2011

Prezident Ukrajiny V. Janukovič

Členové vlády

Poslanci parlamentu

 

Vážený pane prezidente, členové vlády a poslanci Parlamentu Ukrajiny,

tímto si Vám dovolujeme oznámit, že dne 5.4.2011 byl vyhlášen Byzantský katolický patriarchát (Byzantine Catholic Patriarchate). Prvním patriarchou byl ustanoven arcibiskup Eliáš (65).

Sídlo patriarchátu je ve Lvově – Ukrajina.

Bůh dal založením patriarchátu postaveného na apoštolském a prorockém základě východisko pro všechny pravověrné katolíky i mimo Ukrajinu.

Zrušení Rady LGBT a juvenilní justice

Lvov, 7.4.2011

Ministr spravedlnosti

Alexandr Lavrynovič

Vážený pane ministře,

oficiálně jsme Vám oznámili založení Byzantského katolického patriarchátu (Byzantine Catholic Patriarchate, BCP) (viz příloha). Zároveň se na Vás obracíme jménem Patriarchátu i jménem tisíců křesťanů i nekřesťanů Ukrajiny a statisíců rodičů s naléhavým požadavkem: neodkladně zrušte nezákonnou registraci Rady LGBT. Tato registrace je podvodem a zločinem proti křesťanským a morálním hodnotám Ukrajiny. Vaše výmluva, že zrušení je možné jen soudní cestou, je z Vaší strany pokrytectvím, neboť jste neměl právo tuto Radu uzákoňovat. Porušil jste Konstituci Ukrajiny. Registrace Rady LGBT umožňuje masové šíření AIDS a vede ke genocidě mladé generace. Pokud Radu LGBT nezrušíte, dopouštíte se zločinu proti ukrajinskému lidu a vlastizrady Ukrajiny.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kdo jsou naživu, nežili už sami sobě, ale Tomu, kdo za ně zemřel i z mrtvých vstal.“

2Kor 5,14-15 (26. 3. – 9. 4. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]